Tamil Poem - Tamil Kavithai

Snegathirkuriyavan Nee

Author : Divya S
Added On : 8/16/2011
Viewed 1518 Times

ftpij - Poem

md;gpd; Moj;ij Fwpf;Fk; tq;fhs tPupFlh eP !
Mjhak; fhzhj mikjp G+q;fh eP !
kdjpy; vOk; ,Us; ePf;fP xspj;jUk; mdzah
jPgk; eP !
njd;wy; Nghy nky;ypa Gd;dif tPRk; mofpa
fs;td; eP !
cz;ikahd cwTf;F Njhs; nfhLf;Fk; Njhod; eP !
VO ];tuq;fs; $ba ,d;g ,irr;rhuy; eP !
mw;Gj tz;zk; fhl;Lk; thdtpy; Nghd;wtd; eP !
Ik;gil typikf;nfhz;l mlq;fh rpWj;ij eP !
jd; capu; je;J gpwu; capu; fhf;Fk;
jd;dykw;w rpNdfj;jpw;f;Fwpatd; eP !!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

T.Nagar Kavithai Silver 1568
Mudhal Mazhai Kavithai DS Kuttyma 2076
anuman - seethai Kavithai ts raj 1563
Muyarchi Kavithai Venkatachalam 7725
Vithai Kavithai Thainis A 2034
Sumaithangi Kavithai Divya 1902
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 1461
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 1937
MH 370 Kavithai GeeVee 614
Kallarai........ Kavithai Saranyan 1705
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1691
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1831
PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 1759
Kaathal Kavithai Ruvan 2019
Amma Kavithai C.Mohana 14280