Snegathirkuriyavan Nee

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Snegathirkuriyavan Nee

Author : Divya S
Added On : 8/16/2011
Viewed 1760 Times

ftpij - Poem

md;gpd; Moj;ij Fwpf;Fk; tq;fhs tPupFlh eP !
Mjhak; fhzhj mikjp G+q;fh eP !
kdjpy; vOk; ,Us; ePf;fP xspj;jUk; mdzah
jPgk; eP !
njd;wy; Nghy nky;ypa Gd;dif tPRk; mofpa
fs;td; eP !
cz;ikahd cwTf;F Njhs; nfhLf;Fk; Njhod; eP !
VO ];tuq;fs; $ba ,d;g ,irr;rhuy; eP !
mw;Gj tz;zk; fhl;Lk; thdtpy; Nghd;wtd; eP !
Ik;gil typikf;nfhz;l mlq;fh rpWj;ij eP !
jd; capu; je;J gpwu; capu; fhf;Fk;
jd;dykw;w rpNdfj;jpw;f;Fwpatd; eP !!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 1818
Vaazhkai Kavithai Usha Giridhar 922
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 1708
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1857
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2471
Anna Kavithai Peace Girl 4004
Vithi Kavithai vijaymohan 2393
Manathin Toodippu Kavithai vivek_pmo 1870
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 5010
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 2205
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7709
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 1717
Ulagam Kavithai Viji Kannan 2891
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1918
Vetridam Kavithai Neelam 2222