Pongal Vazhthu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pongal Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/10/2012
Viewed 6347 Times

ftpij - Poem

rkh;g;gzk;(nghq;fy;tho;j;J)


fz;zpy; xU kpd;dy;
Kfj;jpy; xU rphpg;G
rphpg;gpy; xU ghrk;
ghrj;jpy; xU Nerk;
Nerj;jpy; xU ,jak;
,jaj;jpy; xU ,lk;
xJf;fpAs;s
vdJ
cwTfspd;
el;Gfspd;
thrfh;fspd;
tho;f;ifapy;
vy;yh tsKk;
nghq;fpl
vdJ ,jak; nghq;Fk;
xU E}W
nghq;fy; tho;j;Jf;fis
rkh;g;gpf;fpd;Nwd;!

,uh.fdpuh[d;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2693
Sol Kavithai R. Kanirajan 1990
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2536
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1820
Kallarai........ Kavithai Saranyan 2294
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3982
Amma Kavithai Neelakandan 6264
Parvai Ondre Podhume Kavithai Sivaramakrishnan 2249
Mazhai Kavithai Hari 2677
Pirivu Kavithai Kumbakarnann 2983
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 2536
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1815
Nanbane Enathu Uyir Nanbane Kavithai Malargal 4995
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1870
Om.. Love-aaya namahaa Kavithai ts raj 1881