Kadhaliyin Kai Pidiyil

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kadhaliyin Kai Pidiyil

Author : Sugail Irbas
Added On : 5/28/2012
Viewed 2926 Times

ftpij - Poem

re;jpud; cd; Kd;
Njhw;fhNjh>

cd;dhy;> me;j
R+upaDf;Nf Ntu;f;fhNjh

tpz;zpy;
thOk; el;rj;jpuk;>

jd;idj;
jhNd J}f;fpypLk;

fhuzk;
cz;L Nfsb ngz;Nz>

mJ cd;idg;
ghu;f;ftpy;iy ,jw;F Kd;Nd.

cd; cjl;bd;
kpr;r kPjpapy;
thOk;>

thdtpy;ypd;
tz;zq;fs; VOk;

eP gpupAk; Neuk;>

vd;id ePz;lfhy
Jd;gj;jpy;
Mo;j;Jk;

ehk; ,izAk;
Neuk;>

me;j ,uTk;
gfYk;
xd;wpize;J tho;j;Jk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2710
Natpu Kavithai Gopi Kathir 7025
Minnal Mugam Kavithai ts raj 2559
Kaatru Kavithai Madan 5948
Aayul Kavithai Swasthika 3164
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 2143
Muttal Kavithai R. Kanirajan 2546
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 2067
Kaathiruppu Kavithai Yociya.A 2268
Unnakaagave.... Kavithai Abirami 1824
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2634
leonardo da vinci Kavithai aravinda babu. n 2119
Pen Kavithai Kvg 2741
Naan Iyatriyadhu Kaviyalla Kavithai Kingmartine 1924
Manithanin Vedhanai Kavithai Parthasarathy 2077