Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kadhaliyin Kai Pidiyil

Author : Sugail Irbas
Added On : 5/28/2012
Viewed 2304 Times

ftpij - Poem

re;jpud; cd; Kd;
Njhw;fhNjh>

cd;dhy;> me;j
R+upaDf;Nf Ntu;f;fhNjh

tpz;zpy;
thOk; el;rj;jpuk;>

jd;idj;
jhNd J}f;fpypLk;

fhuzk;
cz;L Nfsb ngz;Nz>

mJ cd;idg;
ghu;f;ftpy;iy ,jw;F Kd;Nd.

cd; cjl;bd;
kpr;r kPjpapy;
thOk;>

thdtpy;ypd;
tz;zq;fs; VOk;

eP gpupAk; Neuk;>

vd;id ePz;lfhy
Jd;gj;jpy;
Mo;j;Jk;

ehk; ,izAk;
Neuk;>

me;j ,uTk;
gfYk;
xd;wpize;J tho;j;Jk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sembaruthi Kavithai ts raj 1671
Pirivu Kavithai easwari 2730
Naan Nandri Solven Kavithai R. Kanirajan 2238
veLLi muLaikkum Kavithai ts raj 1326
Manasu Kavithai Tenkasi_tsunami 2252
Kaathal Kavithai Soulz 1519
Mounam Kavithai Thanippiravi 2292
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 1531
Suyam Kavithai Manibharathi 1459
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 1469
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 3750
Baaratha Kanavu Kavithai Nizhal 1716
2010 Kavithai ts raj 1871
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1467
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2070