Kadhaliyin Kai Pidiyil

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kadhaliyin Kai Pidiyil

Author : Sugail Irbas
Added On : 5/28/2012
Viewed 3060 Times

ftpij - Poem

re;jpud; cd; Kd;
Njhw;fhNjh>

cd;dhy;> me;j
R+upaDf;Nf Ntu;f;fhNjh

tpz;zpy;
thOk; el;rj;jpuk;>

jd;idj;
jhNd J}f;fpypLk;

fhuzk;
cz;L Nfsb ngz;Nz>

mJ cd;idg;
ghu;f;ftpy;iy ,jw;F Kd;Nd.

cd; cjl;bd;
kpr;r kPjpapy;
thOk;>

thdtpy;ypd;
tz;zq;fs; VOk;

eP gpupAk; Neuk;>

vd;id ePz;lfhy
Jd;gj;jpy;
Mo;j;Jk;

ehk; ,izAk;
Neuk;>

me;j ,uTk;
gfYk;
xd;wpize;J tho;j;Jk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vazhi Nadathum Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2331
Salippu Kavithai R. Kanirajan 2340
aiyo Kavithai fairoze 2590
Life Kavithai Corus 8421
Kaadhal Seraisalai Kavithai Shutupsachin 2638
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 2508
Amma Kavithai Neelakandan 6560
En Kelvikku Enna Bathil Kavithai R. Kanirajan 3228
Oru Sol Kavithai Scorpion 2777
Unnakaagave.... Kavithai Abirami 1969
Oivum Uyarvum Kavithai R. Kanirajan 2921
Vegamai Oru Kaathal Kavithai madtricks 2148
Madhi Sei Maname Kavithai Dr.P.Madhu 2074
Aandavan Alitha Parisu Kavithai R. Kanirajan 2572
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 2318