Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kadhaliyin Kai Pidiyil

Author : Sugail Irbas
Added On : 5/28/2012
Viewed 2210 Times

ftpij - Poem

re;jpud; cd; Kd;
Njhw;fhNjh>

cd;dhy;> me;j
R+upaDf;Nf Ntu;f;fhNjh

tpz;zpy;
thOk; el;rj;jpuk;>

jd;idj;
jhNd J}f;fpypLk;

fhuzk;
cz;L Nfsb ngz;Nz>

mJ cd;idg;
ghu;f;ftpy;iy ,jw;F Kd;Nd.

cd; cjl;bd;
kpr;r kPjpapy;
thOk;>

thdtpy;ypd;
tz;zq;fs; VOk;

eP gpupAk; Neuk;>

vd;id ePz;lfhy
Jd;gj;jpy;
Mo;j;Jk;

ehk; ,izAk;
Neuk;>

me;j ,uTk;
gfYk;
xd;wpize;J tho;j;Jk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thirumanam Kavithai Thainis A 2513
Thookkam Kavithai Naughty 1676
Vazhthuvom Kavithai R. Kanirajan 1641
Tharagan(r) Kavithai Manibharathi 1244
Kadanthu Vaa Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 1408
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1273
Sumai Kavithai R. Kanirajan 1607
Naai Kutti Kavithai ts raj 2740
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1386
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 1362
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1656
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1450
Appadi Sirikaathedaa Kanna Kavithai Sathish 1426
Kadhal Kavithai Corus 1802
Pudhu Magal 2010 Kavithai Silver 1697