Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kadhaliyin Kai Pidiyil

Author : Sugail Irbas
Added On : 5/28/2012
Viewed 2342 Times

ftpij - Poem

re;jpud; cd; Kd;
Njhw;fhNjh>

cd;dhy;> me;j
R+upaDf;Nf Ntu;f;fhNjh

tpz;zpy;
thOk; el;rj;jpuk;>

jd;idj;
jhNd J}f;fpypLk;

fhuzk;
cz;L Nfsb ngz;Nz>

mJ cd;idg;
ghu;f;ftpy;iy ,jw;F Kd;Nd.

cd; cjl;bd;
kpr;r kPjpapy;
thOk;>

thdtpy;ypd;
tz;zq;fs; VOk;

eP gpupAk; Neuk;>

vd;id ePz;lfhy
Jd;gj;jpy;
Mo;j;Jk;

ehk; ,izAk;
Neuk;>

me;j ,uTk;
gfYk;
xd;wpize;J tho;j;Jk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mounam Kavithai Vimal 1675
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1379
Vidiyal Kavithai R. Kanirajan 3505
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1492
Ennavaley !!! Kavithai Digi King 1571
Kunthavaiyai Thedi Kavithai Digi King 1304
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 1512
Muran Kavithai MULLAINATHAN 1586
Aval Kavithai Bagavathy 2146
Mazhai Kavithai Sasi 2264
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1444
Sadhi Kavithai sella 1618
Alukku Kavithai Karu 1975
Aayul Kavithai Swasthika 2501
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 1559