Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kadhaliyin Kai Pidiyil

Author : Sugail Irbas
Added On : 5/28/2012
Viewed 2403 Times

ftpij - Poem

re;jpud; cd; Kd;
Njhw;fhNjh>

cd;dhy;> me;j
R+upaDf;Nf Ntu;f;fhNjh

tpz;zpy;
thOk; el;rj;jpuk;>

jd;idj;
jhNd J}f;fpypLk;

fhuzk;
cz;L Nfsb ngz;Nz>

mJ cd;idg;
ghu;f;ftpy;iy ,jw;F Kd;Nd.

cd; cjl;bd;
kpr;r kPjpapy;
thOk;>

thdtpy;ypd;
tz;zq;fs; VOk;

eP gpupAk; Neuk;>

vd;id ePz;lfhy
Jd;gj;jpy;
Mo;j;Jk;

ehk; ,izAk;
Neuk;>

me;j ,uTk;
gfYk;
xd;wpize;J tho;j;Jk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kathal Kavithai cellisudha 1930
VAZTHU Kavithai Jose 1750
Iravu Kavithai Sharatha 2086
Anbu Kavithai Hawwa 3092
Neram Kavithai GeeVee 1728
I love u kharthi Kavithai Jennu Kharthi 1924
Ithu than kathala Kavithai LIVING_4FRIENDS 2497
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 1565
Kadal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2230
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2306
matiyin ...panam Kavithai mathi selva 2790
Puthusu Kannaa Puthusu Kavithai ts raj 1567
Maraththai Mattum Nadu Kavithai R. Kanirajan 1453
Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 1206
Kaadhal Manaivi Kavithai nizhal 3188