Kadhaliyin Kai Pidiyil

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kadhaliyin Kai Pidiyil

Author : Sugail Irbas
Added On : 5/28/2012
Viewed 2573 Times

ftpij - Poem

re;jpud; cd; Kd;
Njhw;fhNjh>

cd;dhy;> me;j
R+upaDf;Nf Ntu;f;fhNjh

tpz;zpy;
thOk; el;rj;jpuk;>

jd;idj;
jhNd J}f;fpypLk;

fhuzk;
cz;L Nfsb ngz;Nz>

mJ cd;idg;
ghu;f;ftpy;iy ,jw;F Kd;Nd.

cd; cjl;bd;
kpr;r kPjpapy;
thOk;>

thdtpy;ypd;
tz;zq;fs; VOk;

eP gpupAk; Neuk;>

vd;id ePz;lfhy
Jd;gj;jpy;
Mo;j;Jk;

ehk; ,izAk;
Neuk;>

me;j ,uTk;
gfYk;
xd;wpize;J tho;j;Jk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Enge Selvathu Kavithai mr.daywalker 1782
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj M 1768
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2072
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 1767
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1635
Nee Nanaipathu Eppo Kavithai Jera 2379
Niir Kavithai Pugal Azhagan 2332
Devathaiyin Aruginile Kavithai Thanippiravi 2127
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2071
Nambikkai Kavithai sarayu 2952
Munne Pinne Kavithai ts raj 1674
Manadhil Pugunthavale Kavithai Scorpion 1777
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1697
Kaadhal Soham Kavithai Silver 2558
Life Kavithai Corus 7949