Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maanavakkuzhaindhagale

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/2/2010
Viewed 1520 Times

ftpij - Poem

khztf; Foe;ijfNs...


kz;zpy; tpisahLk;
khztf; Foe;ijfNs
tUj;jg;glhjPh;
Milfs; mOf;fhFnkd;W
MNuhf;fpak; mofhFk;!

Xb tpisahLk;
xw;Wikf; Foe;ijfNs
tUj;jg;glhjPh;
tpOe;J cly; fhag;gLnkd;W
tpOjypy; mwptJjhd; 'vOjy;'!

md;id mbj;jhYk;
Mrphpah; mbj;jhYk;
tUj;jg;glhjPh;
kdk; typf;Fnkd;W
mbthq;Fk ,Uk;Gjhd;
mr;rhzpaha; cUkhWk;!

gs;spf;Fg; Nghfr; nrhd;dhYk;
ghlk; gbf;fr; nrhd;dhYk;
tUj;jg;glhjPh;
cdJ Rje;epuk; Cdg;gLnkd;W
cd;fy;tpjhNd
cdJ Rje;jputho;f;iff;F
cj;jputhjk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Hahaa.. (erumai..! arumai..! ) Kavithai ts raj 1959
Irattai Gopuram Kavithai Manibharathi 1758
Archanai Kavithai Balameena 1374
Naan Virumbum Thookam.... Kavithai Saranyan 2147
Ennai Therinthirukkaathu Kavithai V.Rajagopal 1441
Vaazhuven Unakaaga Kavithai Jehanki 1465
Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 929
Paradesi Kavithai Kuthub 1798
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 1948
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1414
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1557
Yematram Kavithai R. Kanirajan 2483
Kathali Kavithai vsasikala 671
Anbe Kavithai Thangam 2188
Pitchai Kavithai Corus 1555