Maanavakkuzhaindhagale

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maanavakkuzhaindhagale

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/2/2010
Viewed 2085 Times

ftpij - Poem

khztf; Foe;ijfNs...


kz;zpy; tpisahLk;
khztf; Foe;ijfNs
tUj;jg;glhjPh;
Milfs; mOf;fhFnkd;W
MNuhf;fpak; mofhFk;!

Xb tpisahLk;
xw;Wikf; Foe;ijfNs
tUj;jg;glhjPh;
tpOe;J cly; fhag;gLnkd;W
tpOjypy; mwptJjhd; 'vOjy;'!

md;id mbj;jhYk;
Mrphpah; mbj;jhYk;
tUj;jg;glhjPh;
kdk; typf;Fnkd;W
mbthq;Fk ,Uk;Gjhd;
mr;rhzpaha; cUkhWk;!

gs;spf;Fg; Nghfr; nrhd;dhYk;
ghlk; gbf;fr; nrhd;dhYk;
tUj;jg;glhjPh;
cdJ Rje;epuk; Cdg;gLnkd;W
cd;fy;tpjhNd
cdJ Rje;jputho;f;iff;F
cj;jputhjk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Aandavan Alitha Parisu Kavithai R. Kanirajan 2438
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 5359
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1890
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2630
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 2029
Nee Ennai Maranthalum Kavithai Abirami 2718
Kaadhal Deepam Kavithai Thanippiravi 2489
Siragugal Kavithai Supriya 3388
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 2123
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 6184
Agam Thee Kavithai Manibharathi 2046
Archanai Kavithai Balameena 2103
Porulariga Kavithai R. Kanirajan 2266
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1973
Kaathali Kavithai Thanippiravi 2091