Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maanavakkuzhaindhagale

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/2/2010
Viewed 1724 Times

ftpij - Poem

khztf; Foe;ijfNs...


kz;zpy; tpisahLk;
khztf; Foe;ijfNs
tUj;jg;glhjPh;
Milfs; mOf;fhFnkd;W
MNuhf;fpak; mofhFk;!

Xb tpisahLk;
xw;Wikf; Foe;ijfNs
tUj;jg;glhjPh;
tpOe;J cly; fhag;gLnkd;W
tpOjypy; mwptJjhd; 'vOjy;'!

md;id mbj;jhYk;
Mrphpah; mbj;jhYk;
tUj;jg;glhjPh;
kdk; typf;Fnkd;W
mbthq;Fk ,Uk;Gjhd;
mr;rhzpaha; cUkhWk;!

gs;spf;Fg; Nghfr; nrhd;dhYk;
ghlk; gbf;fr; nrhd;dhYk;
tUj;jg;glhjPh;
cdJ Rje;epuk; Cdg;gLnkd;W
cd;fy;tpjhNd
cdJ Rje;jputho;f;iff;F
cj;jputhjk;!>



Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kannaamoochi Kavithai ts raj 1641
Kadhal Kavithai Tharini Kannan 4234
Amma Kavithai Anupriya 2795
Arithukol Kavithai R. Kanirajan 2169
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2018
Rasithen Kavithai Easwari 1910
Tamilan Kavithai Tamildasan 2910
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 1764
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1805
Thookam Kavithai vishnu krishnan 2553
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1622
Unarnthean Naan Kavithai Padma 1777
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2487
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1632
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2859