Maanavakkuzhaindhagale

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Maanavakkuzhaindhagale

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/2/2010
Viewed 2242 Times

ftpij - Poem

khztf; Foe;ijfNs...


kz;zpy; tpisahLk;
khztf; Foe;ijfNs
tUj;jg;glhjPh;
Milfs; mOf;fhFnkd;W
MNuhf;fpak; mofhFk;!

Xb tpisahLk;
xw;Wikf; Foe;ijfNs
tUj;jg;glhjPh;
tpOe;J cly; fhag;gLnkd;W
tpOjypy; mwptJjhd; 'vOjy;'!

md;id mbj;jhYk;
Mrphpah; mbj;jhYk;
tUj;jg;glhjPh;
kdk; typf;Fnkd;W
mbthq;Fk ,Uk;Gjhd;
mr;rhzpaha; cUkhWk;!

gs;spf;Fg; Nghfr; nrhd;dhYk;
ghlk; gbf;fr; nrhd;dhYk;
tUj;jg;glhjPh;
cdJ Rje;epuk; Cdg;gLnkd;W
cd;fy;tpjhNd
cdJ Rje;jputho;f;iff;F
cj;jputhjk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 2895
Kaadhal Vidai Kavithai narma 2477
You can win the life Kavithai Kingmartine 2914
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 2654
En vaalvu Kavithai saranyan 2321
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 2334
Kasapaana Unmaigal Kavithai Nilavan 2287
Kaathalum Kaalamum Kavithai R. Kanirajan 2420
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 2392
Manadhil Pugunthavale Kavithai Scorpion 2587
perithinum perithu kEL Kavithai ts raj 3721
Unarvugal Kavithai nizhal 3300
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 3007
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 2473
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 2118