Tamil Poem - Tamil Kavithai

Paththuth Thalaip Puchchi

Author : ts raj
Added On : 8/3/2009
Viewed 1609 Times

ftpij - Poem

'Mzt'j;jpd;
jiyg; gj;Jf; nfhz;l
'uhtzd;' mlhJ MLthd;
tpisahLthd; vd;why;..

'cz;ik'ahk;
gyk; epiwe;J epd;w
'thyp' tplhJ mbg;ghd;
Jhf;fp vwpthd;..
tpOk; Kd;Nd gpbg;ghd;..

nfhz;Lk; nry;thd; ..
njhl;bypNy Jhq;fpLk;
"vspik"ahk;
jd; rpW gps;is
"mq;fj'dplk; nrd;W..

"ghulh.. vd; ,dpa kfNd..
,J jhd; Mztj;jpd; gj;Jj; jiyg; G+r;rp"
vd;W tpisahl;Lf; fhl;l..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vaakalikkum Tharunam Kavithai R. Kanirajan 1621
Neethaan! Kavithai M Rufinas 1808
Om.. Love-aaya namahaa Kavithai ts raj 1629
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 1755
Ethanai Maatham? Kavithai ts raj 1513
Brammana Sivan Kavithai Vimal 2116
A aa e ee Kavithai Shanthi Abe 4369
Muthamm Kavithai Ashwin Babu 2113
kadhal Kavithai Pradeep kannan 2089
Maunam Kavithai Saranyan 1978
anuman - seethai Kavithai ts raj 1646
Natpu Kavithai Manimaran 2876
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1630
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 2869
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 2022