Tamil Poem - Tamil Kavithai

Paradesi

Author : Kuthub
Added On : 1/19/2008
Viewed 1939 Times

ftpij - Poem

nghiof;f top njupayNa nghwe;j ehl;Ly -ehq;f
nghog;g Njb te;NjhNk md;dpa ehl;Ly..

gs;spf;$lk; Nghf ehq;f nfhLj;J itf;fy -vq;f
ngj;jtqfSf;Fk; gbg;gpd; mUik xz;Zk; njupay..

mg;gd; gl;l flndy;yhk; vq;f jiyapNy -vq;f
mf;fh jq;if fy;ahzKk; vq;f KJfpNy..

gpwe;j Foe;ij Kfj;ij ghu;j;J urpf;f Kbay -vq;f
koiy NgRk; nkhop Nfl;L rpupf;f Kbay..

gz;biffs; jpUtpohf;fs; xz;Zk; njupay ehq;f
gha; tpupr;rp gLj;jhYk; Jhf;fk; tuy..

CNuhLk; cwNthLk; Nru;e;J tho Jbf;FJ -,e;j
guNjrp tho;f;if KbAk; fhyk; vg;NghJ....?
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Uzhaipaliyin Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1554
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1780
Mozhigal Kavithai Swasthika 2028
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1630
Oru Nodi Kavithai Devi priya 3124
Beram Kavithai ts raj 1743
Ithalvali Kavithai Rasmy 1570
Pirivu Kavithai easwari 2878
Marantha Kaathal Kavithai eshwar 1633
Illathil Inbam Kaanbom Kavithai R. Kanirajan 2966
Amma Kavithai C.Mohana 14533
Manadhil Pugunthavale Kavithai Scorpion 1655
Sirantha Kalvimurai Kavithai Kanirajan 2177
Ethu Kaaranam? Kavithai R. Kanirajan 1564
Jothi Nee Kavithai ts raj 1676