Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kavithai Sollavaa??

Author : M Rufinas
Added On : 12/3/2009
Viewed 2192 Times

ftpij - Poem

tpupe;j thdk;..
xspUk; el;rj;jpuk;..
ftpij nrhy;fpwJ.

Jhuj;J epyT..
Rw;wp Xu; xsptl;lk;..
ftpij nrhy;fpwJ.

xw;iwf;fhy; njd;id..
xbe;j Xiy..
Kw;wj;J Nuh[h..
Kd;dpuTg;gdp..

tpupe;jfly;..
gue;jjiu..
KwpAk; miy..

fpof;Fthdk;..
Gjpa #upad;..
Fapypd; fPjk;..

XLk; MW..
ghLk; $ohq;fy;..
Fjpf;Fk; kPdpdk;..

kQ;rs;thdk;..
Jz;LNkfk;..
kiwtha; xU #upad;..
ftpij nrhy;fpwJ.

ntw;Wj;jpUNthL..
Ntjid nrhy;Yk; fz;fs;..
ek;gpf;ifapoe;j tho;f;if..
mtd;
ftpij nrhy;fpwhd;.

G+rpa Kfk;..
cile;j moF..
Xahj ciog;G...
mtSk;
ftpij nrhy;fpwhs;.

fz;fs; NgRk; nksdk;..
njhl;LtpLk; Jhuk;..
njhlj;Jbf;Fk; ,jak;..
ftpij nrhy;fpwJ
fhjy;.

ePz;l Jhuk;..
nkJthd uhfk;..
njhl;Lr;nry;Yk; njd;wy;..
ftpij nrhy;fpwJ
filrp g];.

Xq;fp xypj;j ghujp..
jj;Jtk; nrhd;d gl;Lf;Nfhl;il..
fhjy; nrhd;d fz;zjhrd;..
fye;J nrhd;d ituKj;J..
Gupahjtiu..
,it nrhy;Yk; ftpij Gupahjtiu..

vd;d Nfl;lPu;fs;?
ftpij vOJtJ vg;gb vd;wh?

xU "ftpQd;"..
xU jiyg;G..
xU fhfpjk;..
xU Ngdh..
,Ue;jhy; kl;Lk;
ftpij vOj ,ayhJ.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 2544
Nizhal Kavithai sarayu 2067
Ettappan Kavithai ts raj 1785
kadhal Kavithai Corus 1728
adadaa.. adadaa..! Kavithai ts raj 1592
Nila Kavithai Nandhini.R 3018
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1616
Vengadesh Kavithai Ninaivu 1703
Thavippu Kavithai Hawwa 2220
Thannambikkai Kavithai AYYAPPAN.GS 4649
Thedal Kavithai Bhuvaneswari S 1599
Uyir Kavithai Neelakandan 2185
Oru Vari Oru Pulli Appa Kavithai Alwyn Ebinezer 3553
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1694
Vali Kavithai Kumbakarnann 2173