Kathaliye Kaaranam Sol

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kathaliye Kaaranam Sol

Author : R. Kanirajan
Added On : 6/11/2011
Viewed 2169 Times

ftpij - Poem

fhjypNa fhuzk; nrhy; !


,jo; tphpf;Fk; jhkiuf;Fk;
,sq;fhiy #hpaDf;Fk;
,ilapy; vd;d fhe;jk;?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

tPiz euk;gpw;Fk;
euk;ig kPl;b
ehjk; vOg;Gk; tpuYf;Fk;
vd;d njhlh;G?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

Jbf;Fk; ,ikfSf;Fk;
,ik jOTk; J}f;fj;jpw;Fk;
vd;d gpizg;G?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

grpapy; Foe;ij mOtjw;Fk;
ngw;wts; khh;G Rug;gjw;Fk;
vd;d rk;ke;jk;?
kFbapd; ,irf;Fk;
kaq;Fk; ghk;gpw;Fk;
kj;jpapy; vd;d khak;?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

fhuzk; nrhy;yp tUtJ my;y
fhjy;!
fhuzkpd;wp tUtJjhd;
fhjy;!
mJ
fhyj;NjhL gazpf;Fk;!
fhykhdhY;k; kzf;Fk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Illaamai Kavithai Manibharathi 2118
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2927
Kaadhalin Irupakkam Kavithai Shutupsachin 2571
Sivasithar Kavithai P. Madhu 2074
Appa Thirumbi Vitten Kavithai Madhura 2304
vazhip pOkkan Kavithai ts raj 2269
Kaadhal Deepam Kavithai Thanippiravi 2619
Iyanthira Vazhkai Kavithai SIVASUBRAMANIAN 3240
Maayam Kavithai ts raj 2271
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 2683
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 2172
Yaen Kavithai R. Kanirajan 2751
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 2505
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 2194
Forgiveness Kavithai Sony Jeyaseelan 3568