Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kathaliye Kaaranam Sol

Author : R. Kanirajan
Added On : 6/11/2011
Viewed 1598 Times

ftpij - Poem

fhjypNa fhuzk; nrhy; !


,jo; tphpf;Fk; jhkiuf;Fk;
,sq;fhiy #hpaDf;Fk;
,ilapy; vd;d fhe;jk;?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

tPiz euk;gpw;Fk;
euk;ig kPl;b
ehjk; vOg;Gk; tpuYf;Fk;
vd;d njhlh;G?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

Jbf;Fk; ,ikfSf;Fk;
,ik jOTk; J}f;fj;jpw;Fk;
vd;d gpizg;G?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

grpapy; Foe;ij mOtjw;Fk;
ngw;wts; khh;G Rug;gjw;Fk;
vd;d rk;ke;jk;?
kFbapd; ,irf;Fk;
kaq;Fk; ghk;gpw;Fk;
kj;jpapy; vd;d khak;?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

fhuzk; nrhy;yp tUtJ my;y
fhjy;!
fhuzkpd;wp tUtJjhd;
fhjy;!
mJ
fhyj;NjhL gazpf;Fk;!
fhykhdhY;k; kzf;Fk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1666
Vedham Anaathi Kavithai Dr. P. Madhu 1732
Pongal Kavithai Corus 3265
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1638
Pandrikaaichal Kavithai Silver 1536
Ea(n) Maatram!? Kavithai R. Kanirajan 1718
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1547
Kai Kai Thozhugai Kavithai ts raj 1700
Lanjam Kavithai Beggyyy 2864
Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2010
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1752
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2278
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 1797
Pudhu Vandi Kavithai ts raj 1748
Maatram Kavithai Vijaynimi 1913