Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kathaliye Kaaranam Sol

Author : R. Kanirajan
Added On : 6/11/2011
Viewed 1559 Times

ftpij - Poem

fhjypNa fhuzk; nrhy; !


,jo; tphpf;Fk; jhkiuf;Fk;
,sq;fhiy #hpaDf;Fk;
,ilapy; vd;d fhe;jk;?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

tPiz euk;gpw;Fk;
euk;ig kPl;b
ehjk; vOg;Gk; tpuYf;Fk;
vd;d njhlh;G?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

Jbf;Fk; ,ikfSf;Fk;
,ik jOTk; J}f;fj;jpw;Fk;
vd;d gpizg;G?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

grpapy; Foe;ij mOtjw;Fk;
ngw;wts; khh;G Rug;gjw;Fk;
vd;d rk;ke;jk;?
kFbapd; ,irf;Fk;
kaq;Fk; ghk;gpw;Fk;
kj;jpapy; vd;d khak;?
fhjYf;Ff; fhuzk; Nfl;Fk;
fhjypNa fhuzk; nrhy;!

fhuzk; nrhy;yp tUtJ my;y
fhjy;!
fhuzkpd;wp tUtJjhd;
fhjy;!
mJ
fhyj;NjhL gazpf;Fk;!
fhykhdhY;k; kzf;Fk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Natpu Kavithai Manimaran 2791
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 1616
Vithai Kavithai Thainis A 2050
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2146
Uravugalai Nesi Kavithai R. Kanirajan 2766
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1634
Therinthu Kollungal Kavithai R. Kanirajan 2055
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 3788
Ithu Malarin Mozhi Kavithai ts raj 2864
Computer (Kanini) Kavithai Shanthi Abe 9104
Uiyyum Markam Kavithai Dr. P. Madhu 1538
mathiyin .kavithaiyin karu . Kavithai mathi selva 1407
Vali Kavithai R. Kanirajan 2796
Thodarbu Kavithai R. Kanirajan 1609
Sattam Kavithai R. Kanirajan 2059