Therthal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Therthal

Author : Thainis A
Added On : 7/20/2012
Viewed 2684 Times

ftpij - Poem

Nju;jy;

Ie;jhz;Lf;F xUKiw
te;jpLk; jpUtpoh
kf;fNs ,e;ehl;L kd;du;fs;
vd;Nw rhw;wpLk; kf;fshr;rp ngUtpoh
Ms;gtu;fis ghuhl;l topfhl;l
jz;bf;f kf;fspd; ifapypUf;F
thf;Fnad;w JUg;GrPl;L - ,J
J}f;fpvwpAk; JUGbj;j jiytu;fis
GJ Kj;jpiuapl;L Gjpa Ml;rpf;F
kf;fshr;rp kyu;r;rpf;F topfhl;Lk;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2226
Swasam Kavithai kumaran 2292
Oru cigerattein kural Kavithai R. Kanirajan 2151
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2118
Ai Nila Penney Kavithai Digi King 3065
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 2134
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 2042
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 7553
Sutrum Boomiyil Kavithai R. Kanirajan 2609
Iruvaraiyum Mara Kavithai Srivaishna 2042
Silanthiye Kavithai Kiran Nivedh 2078
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 2512
Kavalaiyai Vidu Kavithai ts raj 2035
Konjam Yosiyungal Kavithai R. Kanirajan 2067
Yaroo Nee Kavithai Prasha 2111