Tamil Poem - Tamil Kavithai

Veveru Thisaigalil

Author : Piranesam
Added On : 5/17/2010
Viewed 1533 Times

ftpij - Poem

eP vdf;fhdts;

,y;iy vdj;njupe;j gpd; jhd;

cd;Nkyhd fhjy; Nkd;NkYk;

capu;j;njOfpwJ.....!!

cdJ tpliyj;jd fhjypd;

Mok; Gupe;j gpd;jhd;

vdjhd fhjy;

jd;idj; jhNd Nrhjpj;jwpfpwJ. .....!!


cdf;Nf njupAk;

ekJ rk;gh\izfspd;

njhlf;fq;fSk; KbTfSk;

ntt;NtW jpirfspNyNa

gazpj;jpUf;fpd;wd. .....!!

vdf;Fj; Njhd;WtJz;L rpy Neuk; ...

ekJ ciuahly;fs;

KbNtapy;yhky; ePz;L tpl;lhnyd;d... .....!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

munna 1 Kavithai mubeen begum 1589
Thedal Kavithai Usha Giridhar 755
Muthal Poo Kavithai Thanippiravi 2104
Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1727
Mazhai Kavithai Sasi 2383
T.Nagar Kavithai Silver 1600
Tharagan(r) Kavithai Manibharathi 1503
Un Varugai Kavithai vivek_pmo 2002
Sirippu Kavithai Kumbakarnann 2183
Vendathathu Vendam Kavithai R. Kanirajan 1488
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 1573
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 1649
Singapoor Thamizan Kavithai ramyaa_tirunelveli 1813
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2247
Abatham Kavithai R. Kanirajan 1613