Tamil Poem - Tamil Kavithai

Veveru Thisaigalil

Author : Piranesam
Added On : 5/17/2010
Viewed 1417 Times

ftpij - Poem

eP vdf;fhdts;

,y;iy vdj;njupe;j gpd; jhd;

cd;Nkyhd fhjy; Nkd;NkYk;

capu;j;njOfpwJ.....!!

cdJ tpliyj;jd fhjypd;

Mok; Gupe;j gpd;jhd;

vdjhd fhjy;

jd;idj; jhNd Nrhjpj;jwpfpwJ. .....!!


cdf;Nf njupAk;

ekJ rk;gh\izfspd;

njhlf;fq;fSk; KbTfSk;

ntt;NtW jpirfspNyNa

gazpj;jpUf;fpd;wd. .....!!

vdf;Fj; Njhd;WtJz;L rpy Neuk; ...

ekJ ciuahly;fs;

KbNtapy;yhky; ePz;L tpl;lhnyd;d... .....!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kallarai Kavithai silver 1650
Rayil Payanam Kavithai M Rufinas 1514
Potti Kavithai Vimal 1621
Kaakkai Kavithai SURYA 1639
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1543
Adimai Kavithai Manibharathi 1476
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 1554
Paravasa Minnal..! Kavithai ts raj 1728
Sollivitaal - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1426
ENNUL NEE Kavithai LIVING_4FRIENDS 1905
Allah! Atha! Kavithai Ismail 1683
En Kaadhaliyidam kooda Kavithai Vengadesh 1507
Engeyo Kettathu Kavithai R. Kanirajan 2388
Pookal Kavithai Sathish 3393
Unarnthean Naan Kavithai Padma 1626