Tamil Poem - Tamil Kavithai

Veveru Thisaigalil

Author : Piranesam
Added On : 5/17/2010
Viewed 1662 Times

ftpij - Poem

eP vdf;fhdts;

,y;iy vdj;njupe;j gpd; jhd;

cd;Nkyhd fhjy; Nkd;NkYk;

capu;j;njOfpwJ.....!!

cdJ tpliyj;jd fhjypd;

Mok; Gupe;j gpd;jhd;

vdjhd fhjy;

jd;idj; jhNd Nrhjpj;jwpfpwJ. .....!!


cdf;Nf njupAk;

ekJ rk;gh\izfspd;

njhlf;fq;fSk; KbTfSk;

ntt;NtW jpirfspNyNa

gazpj;jpUf;fpd;wd. .....!!

vdf;Fj; Njhd;WtJz;L rpy Neuk; ...

ekJ ciuahly;fs;

KbNtapy;yhky; ePz;L tpl;lhnyd;d... .....!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Karupu penne Kavithai David Thavamani 2100
Aval Yaar Aval Kavithai Vijay.S 2080
Kaadhal Vidai Kavithai narma 2040
Pugaipadam....! Kavithai saranyan 2338
Muthal Poo Kavithai Thanippiravi 2228
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 2214
Ithayam Kavithai Alex Sahayaraj 1885
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2374
Thadumaatram Kavithai PADMA 1933
Amma Anbu Kavithai Thangamariyappan 3700
Kaathiruppu Kavithai Yociya.A 1960
Iruzholivu Vetkai Kavithai Dr.P.Madhu 1917
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1703
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1760
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1593