Varam Vendum Parasakthi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Varam Vendum Parasakthi

Author : Manibharathi
Added On : 9/1/2013
Viewed 2397 Times

ftpij - Poem

ghuhrf;jpNa ehd; ghuhrf;jpNa - tuk; Ntz;Lk;

gpwf;Fk; Kd; cs;s ey;y cs;sk; Ntz;Lk;...
cs;stJ vy;yhk; cau;Ts;sy; Ntz;Lk;.

re;jpf;f Jbf;Fk; ez;gu;fs; Ntz;Lk;...
rhjpf;f Jbf;Fk; czu;T N;Lk;.

capu; nfhLj;F khz;l je;ij Ntz;Lk;...kPz;Lk;
ce;Jjy; ju mtu; iffs; Ntz;Lk;.

rpe;jpf;f njupe;j Jiz N;Lk;...
fz;Zf;F kzpahf gps;isfs; Ntz;Lk;.

kdk; MOfpa kdpju;fsplk; mfy;T Ntz;Lk;...
rhjid nry;tu;fspd; nrhe;jk; Ntz;Lk;.

,dpa re;jpg;G jpdKk; Ntz;Lk;
,dp vy;yhk; ,dpikahf Ntz;Lk; ...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Godfather Kavithai Nathalie 2755
Thappo Thandanaiyoo Kavithai Nila Thozhi 2142
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 2431
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 2917
NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 3300
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 2049
Ninaivugal Kavithai Uma 3153
Tamil nadu 1 Chat room Kavithai Raavanan 3159
Koovam Kavithai Silver 2209
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2500
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 2137
Thoorathil nee Kavithai Nivi 2559
Saarathi Kavithai Deeparaja 2565
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2828
Ninaivugal Kavithai R. Kanirajan 2861