Tamil Poem - Tamil Kavithai

Varam Vendum Parasakthi

Author : Manibharathi
Added On : 9/1/2013
Viewed 1504 Times

ftpij - Poem

ghuhrf;jpNa ehd; ghuhrf;jpNa - tuk; Ntz;Lk;

gpwf;Fk; Kd; cs;s ey;y cs;sk; Ntz;Lk;...
cs;stJ vy;yhk; cau;Ts;sy; Ntz;Lk;.

re;jpf;f Jbf;Fk; ez;gu;fs; Ntz;Lk;...
rhjpf;f Jbf;Fk; czu;T N;Lk;.

capu; nfhLj;F khz;l je;ij Ntz;Lk;...kPz;Lk;
ce;Jjy; ju mtu; iffs; Ntz;Lk;.

rpe;jpf;f njupe;j Jiz N;Lk;...
fz;Zf;F kzpahf gps;isfs; Ntz;Lk;.

kdk; MOfpa kdpju;fsplk; mfy;T Ntz;Lk;...
rhjid nry;tu;fspd; nrhe;jk; Ntz;Lk;.

,dpa re;jpg;G jpdKk; Ntz;Lk;
,dp vy;yhk; ,dpikahf Ntz;Lk; ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unmai Kavithai R. Kanirajan 1668
Vivaramilla Jeevan Kavithai R. Kanirajan 1663
NILAAA Kavithai supriya 1795
Muttal Kavithai R. Kanirajan 2108
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 1951
Forgiveness Kavithai Sony Jeyaseelan 2863
Kaathal Kavithai Military Ashok (First Poem Submitter) 3227
Sammadham Kavithai silent dolphy 1732
Alai Neeyum, Karai Naanum Kavithai GeeVee 1552
True Love Kavithai Malaysia girl 4488
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2143
Theruvorachiruvargal Kavithai R. Kanirajan 1543
Mathiyin Kanavu Kavithai mathi selva 1709
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1498
Theerppu Kavithai R. Kanirajan 1602