Tamil Poem - Tamil Kavithai

Varam Vendum Parasakthi

Author : Manibharathi
Added On : 9/1/2013
Viewed 1534 Times

ftpij - Poem

ghuhrf;jpNa ehd; ghuhrf;jpNa - tuk; Ntz;Lk;

gpwf;Fk; Kd; cs;s ey;y cs;sk; Ntz;Lk;...
cs;stJ vy;yhk; cau;Ts;sy; Ntz;Lk;.

re;jpf;f Jbf;Fk; ez;gu;fs; Ntz;Lk;...
rhjpf;f Jbf;Fk; czu;T N;Lk;.

capu; nfhLj;F khz;l je;ij Ntz;Lk;...kPz;Lk;
ce;Jjy; ju mtu; iffs; Ntz;Lk;.

rpe;jpf;f njupe;j Jiz N;Lk;...
fz;Zf;F kzpahf gps;isfs; Ntz;Lk;.

kdk; MOfpa kdpju;fsplk; mfy;T Ntz;Lk;...
rhjid nry;tu;fspd; nrhe;jk; Ntz;Lk;.

,dpa re;jpg;G jpdKk; Ntz;Lk;
,dp vy;yhk; ,dpikahf Ntz;Lk; ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vaazhkai thunai Kavithai Nathalie 2281
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2365
Iniya Magal Kavithai ts raj 1880
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 1633
Aval Yaar Aval Kavithai Vijay.S 1984
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 1811
Ennavalai Theydugirein Kavithai Scorpion 1670
Muyarchi Kavithai Venkatachalam 7802
Namathu Muthal Deivam Kavithai R. Kanirajan 1854
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 1611
Unathu Ammavin Alaral Kavithai Kingmartine 1688
Siragugal Kavithai Supriya 2876
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1818
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 1962
Maunam Kavithai Saranyan 1933