Tamil Poem - Tamil Kavithai

Varam Vendum Parasakthi

Author : Manibharathi
Added On : 9/1/2013
Viewed 1349 Times

ftpij - Poem

ghuhrf;jpNa ehd; ghuhrf;jpNa - tuk; Ntz;Lk;

gpwf;Fk; Kd; cs;s ey;y cs;sk; Ntz;Lk;...
cs;stJ vy;yhk; cau;Ts;sy; Ntz;Lk;.

re;jpf;f Jbf;Fk; ez;gu;fs; Ntz;Lk;...
rhjpf;f Jbf;Fk; czu;T N;Lk;.

capu; nfhLj;F khz;l je;ij Ntz;Lk;...kPz;Lk;
ce;Jjy; ju mtu; iffs; Ntz;Lk;.

rpe;jpf;f njupe;j Jiz N;Lk;...
fz;Zf;F kzpahf gps;isfs; Ntz;Lk;.

kdk; MOfpa kdpju;fsplk; mfy;T Ntz;Lk;...
rhjid nry;tu;fspd; nrhe;jk; Ntz;Lk;.

,dpa re;jpg;G jpdKk; Ntz;Lk;
,dp vy;yhk; ,dpikahf Ntz;Lk; ...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 1722
Pathasuvadu Kavithai Kirthika Devi 1420
Name Love Kavithai Shanmugapriya 1638
Dhaadiyum Meesayum Kavithai Beggyyy 1477
ithayaththin Osai Kavithai ts raj 1455
Aayul Kavithai Swasthika 2445
Ethirmarai Kavithai Vijaynimi 1525
Kadhal Kavithai Corus 1640
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 1604
Maranam Kavithai Devi priya 1989
Maram Kavithai mr.daywalker 2696
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 2302
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1497
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1398
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1425