Tamil Poem - Tamil Kavithai

Uzhaithu Vaazha Ullathai Theetu

Author : R. Kanirajan
Added On : 4/28/2011
Viewed 1608 Times

ftpij - Poem

cioj;J tho
cs;sj;ijj; jPl;L..!


Ntiy ntiy vd;w
Xyj;ij
xopj;Jf; fl;L!

ehis eknjd;w
ek;gpf;ifia
kdjpy; Vw;W!

ngw;w gl;lj;ijr;
rl;lk;Nghl;L
nghpa Mzpapy;
khl;L!

nfsutr; rl;ilia
fol;bg; Nghl;L
cioj;Jtho
cs;sj;ijj; jP;l;L!

Nrhk;gYf;F
Xa;T nfhL!

RWRWg;ig
vOg;gp tpL!

Kaw;rpf;Fg;
gapw;rp nfhL!

Kd;Ndw;wk;
gpwe;J tpLk;!

cdJ tho;tpy;
KO epyTk;
Njhd;wptpLk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vegamai Oru Kaathal Kavithai madtricks 1409
Aval Paarvai Thantha Saabam Kavithai Kingmartine 1321
Avalo Aasaiya Kavithai Wilson 1330
Seethayanam-maruppu Kavithai Nikajo 1637
Natpaal Kavithai Dayas 1691
Thanthai Kavithai Charan 2603
Edhu Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1739
Natpu Kavithai Gopi Kathir 6367
Mozhi Kavithai R. Kanirajan 2169
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 1891
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1419
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2327
Thanthayar Dhinam Kavithai P.A.Boopathi 2700
Aiye Kavithai ts raj 1495
Haikoo myarchigal-2 Kavithai Sendhu 1551