Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 20990 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Natpu Kavithai Tharini Kannan 4817
Mozhigal Kavithai Swasthika 1809
Life Kavithai Farhan Kariapper 2044
Avan Sonna Varthai Kavithai Kingmartine 1444
Smile Kavithai David 2721
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1488
Iyalbu Kavithai Manibharathi 1617
mathiyin.. kannin kanavu Kavithai mathi selva 1322
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 579
Thadumaatram Kavithai PADMA 1617
Kadhal vali Kavithai Valzhai Vendhan 4384
Theriyaathu Puriyaathu Kavithai SRIHEMALATHAAA.N 1286
Paambu Kavithai ts raj 1636
NATPIN AZHAGHU !! Kavithai LIVING_4FRIENDS 2846
Un Peyar Kavithai Vijaynimi 1453