Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 21261 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 1755
Ellam Etharkaaga Kavithai Nathalie 1862
Ezhuthukal Kavithai Preetha 2955
Maunam Kavithai Saranyan 1757
Thambi Oru Nimidam Kavithai R. Kanirajan 1709
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 1485
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1316
Software Life Kavithai vijay.S 1831
Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 1648
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 1382
NATPU...POO Kavithai supriya 1832
En Kadhal Kavithai silent dolphy 1649
Thamizar Thirunaal Kavithai ts raj 1529
En Pirappu Kavithai Dency 1789
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1951