Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 20696 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 4759
Kadhal Kavithai Supriya 1435
Karppenum neruppu Kavithai Yadhirajan Sharma 1614
Unnakaagave.... Kavithai Abirami 1165
Siriya Matram Kavithai Baskaran 1431
Unarnthean Naan Kavithai Padma 1456
Mathiyin Kanavu Kavithai mathi selva 1374
mathiyi kathal aval ithayathil Kavithai mathi selva 1187
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1357
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1268
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2089
Nee Irunthirunthal...... Kavithai saranyan 1439
Nirvaanam Kavithai ts raj 1535
Vayakatil oru uzhavan Kavithai Tricks 2666
Muran Kavithai MULLAINATHAN 1405