Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 22004 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Swasam Kavithai kumaran 1810
mathiyin iravin madiyil Kavithai mathi selva 1972
Kuzhanthai Valarpu Kavithai R. Kanirajan 5467
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 2479
amma Kavithai vijay 4084
Mozhihal Palavidham Kavithai Silver 1581
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1543
Nalamaana Vazhvu Kavithai Thainis A 2413
Penn Viduthalaiyin Vibareetham Kavithai Manibharathi 2306
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2247
Veedu Kavithai Dr.P.Madhu 2915
Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 1908
Appa Kavithai Sharatha 2982
Naalai Yaaro Kavithai Michael.J 1653
Amaithi Kavithai R. Kanirajan 3501