Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 21448 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Natpu Kavithai Amsa 4692
Kaathal Ottam.. Kavithai ts raj 1431
Sahi Kavithai Thanippiravi 1748
Kadanthu Vaa Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 1573
Vali Illa Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1506
Vithai Kavithai Thainis A 1947
Aids Kavithai varshini 4808
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1435
Manithanin Vedhanai Kavithai Parthasarathy 1443
Kalvi Kavithai R. Kanirajan 4848
Unmaiyin Uravugal Kavithai Manibharathi 2714
Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 1575
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 1832
Mazhalai Selvam Kavithai silver 2241
Muthal Kaathal Kavithai Tenkasi_tsunami 1863