Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thirumana Vazhthu

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/22/2011
Viewed 20405 Times

ftpij - Poem

jpUkztho;j;J
(rNfhjhp jpUkzk;)

,d;dhspy;
GJg; ngz;zhf
Gd;dif kyuhf
Mirf;Fhpathpd;
md;Gf;fuk; gpbf;Fk;
mUikr; rNfhjhp
..........!

,dp cd;
mj;jhdpd; ",jak;"jhNd
eP
gpuNtrk; nra;Ak;
"fhjy;(gpu)Njrk;!"
mjpy;
vg;nghOJk; ,d;gj;njd;wy;
tPrl;Lk;!
,dpa cwTfs;
G+f;fl;Lk;!

md;Gg; ngz;Nz!
,dp cd;
"fz;"zhd fztdpd;
fz;fs;jhNd
eP(Kfk;) ghh;f;Fk; fz;zhb!
mjd; Kd;dhb
cd; nkhl;LKfk; kyul;Lk;!
kyh;e;J kzk; tPrl;Lk;!


,q;Nf
cd;ifg;gpbj;jtd;
ifgpbj;Jj; njhlq;Fk;
,y;tho;f;ifapy;
ek;gpf;ifxsp tPrl;Lk;!
ew;Foe;ijapd; Fuy;
xypf;fl;Lk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vaazhkai Kavithai Thangaraj 1614
Mudhal Mazhai Kavithai DS Kuttyma 1733
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1157
Muthal Poo Kavithai Thanippiravi 1721
Karvam Kollathe Kavithai R. Kanirajan 1187
Software Life Kavithai vijay.S 1598
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1231
Veetil Magizhchi Venduma Kavithai R. Kanirajan 1439
Uthiratha Pookkal Kavithai Sulo 1345
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 1126
Ithu than kathala Kavithai LIVING_4FRIENDS 2153
En vaalvu Kavithai saranyan 1347
Neeyum Thathuvagnaanithaan Kavithai R. Kanirajan 1120
Avalam Kavithai R. Kanirajan 1211
Jothi Nee Kavithai ts raj 1274