Tamil Poem - Tamil Kavithai

Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/12/2013
Viewed 1732 Times

ftpij - Poem

RaKaw;rpapy;jhd; kWkyh;r;rp


RaKaw;rp kwe;J
tho;f;ifapd;
kWkyh;r;rpia
Nfhs;fspd;
,lg;ngaw;rpapy;
NjLk; kdpjh!
cdf;Fs;
,lk; ngauNtz;baJ
Vuhsk; cs;snjd;gJ
cdf;Fj; njhpAkh?!

cdJ
JUg;gpbj;j rpe;jidapypUe;J
Jg;Gf;nfl;l fw;gidfs;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
,Wfpg;Nghd ,jaj;jpypUe;J
FWfpg;Nghd vz;zq;fs;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
t(nf)l;lf; fUtpop fz;fspypUe;J
tf;ug; ghh;itfs;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
cSj;Jg;Nghd clk;gpy;
cwq;fpf; fplf;Fk; Nrhk;gy;
,lk; ngaul;Lk;!

cdJ
rptg;Guj;jj;jpy; Nrh;e;NjhLk;
fUg;GFzq;fs;
,lk; ngaul;Lk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thalaivaa 49 O Thalaivaa Kavithai Manibharathi 1833
Koovam Kavithai Silver 1835
Nee Irunthirunthal...... Kavithai saranyan 1778
Pathasuvadu Kavithai Kirthika Devi 1634
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2386
Kangal Kavithai Sharatha 2763
Illathil Inbam Kaanbom Kavithai R. Kanirajan 3006
Aasai Kavithai Soulspecter 2400
Kudimagan Kavithai R. Kanirajan 1874
Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 2055
Old Man Love Kavithai Raavanan 2431
En Idhayam Kavithai Vijayan. R 2785
Aasiriyar Dinam Kavithai R. Kanirajan 19331
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1587
Un Mounam Thakuma..! Kavithai Scorpion 2001