Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semippu

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 2037 Times

ftpij - Poem

vd; nghOnjy;yhk; tPzhf;FfpNwd;
vd; Gyk;Ggtu;fSf;F vd;d njupAk;?
ehk; Ngrpa fzq;fis......
ehk; gofpa ehl;fis.......
ehk; rpupj;j nehbfis......
ehk; rpe;jpj;j nray;fis....
ehk; nksdpj;j Ntisfis.......
ehk; urpj;j epkplq;fis vy;yhk;.......
Qhgfg; Gifg;glkhf;fp
kfpo;r;rpapy; fhag;Nghl;L
epidj;J epidj;J
thOk; jUzq;fspy; jhd;....
vd; kPjp fhy tho;tpw;fhd
capu; %r;irNa
ehd; Nrfupf;fpNwd; vd!!!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 1351
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 1387
mathiyin nalla nambikkai Kavithai mathi selva 2651
Pillai Kavithai Neelam 1599
En Semippu Kavithai Saranyan 5952
Sol Kavithai R. Kanirajan 1293
Natpu Kavithai Priya 2893
Roja Nee Enakkaaga Kavithai A.L. Selvakumar 1750
Natpu Kavithai Amsa 4559
Pudhu Vandi Kavithai ts raj 1461
Ea(n) Maatram!? Kavithai R. Kanirajan 1419
Azhagu Kavithai Vimal 1622
Ippadikku Snowlin Age 17 Kavithai Soorpanagai 474
Kaadhal Kavithai Kazhanimainthan 1695
Neeye Poruppu Kavithai R. Kanirajan 1468