Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semippu

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 2141 Times

ftpij - Poem

vd; nghOnjy;yhk; tPzhf;FfpNwd;
vd; Gyk;Ggtu;fSf;F vd;d njupAk;?
ehk; Ngrpa fzq;fis......
ehk; gofpa ehl;fis.......
ehk; rpupj;j nehbfis......
ehk; rpe;jpj;j nray;fis....
ehk; nksdpj;j Ntisfis.......
ehk; urpj;j epkplq;fis vy;yhk;.......
Qhgfg; Gifg;glkhf;fp
kfpo;r;rpapy; fhag;Nghl;L
epidj;J epidj;J
thOk; jUzq;fspy; jhd;....
vd; kPjp fhy tho;tpw;fhd
capu; %r;irNa
ehd; Nrfupf;fpNwd; vd!!!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Minmini Chellam Kavithai ts raj 1625
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 1488
Nee Irunthirunthal...... Kavithai saranyan 1582
aiyo Kavithai fairoze 1703
Nijam Kavithai R. Kanirajan 1721
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1396
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1530
Amman chapparam Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2790
Irudhi yaathirai Kavithai Yadhirajan Sharma 1683
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7262
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 3740
Yosikka Kavithai R. Kanirajan 1363
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1485
Thunbam Kavithai R. Kanirajan 2180
Iyalbu Kavithai Manibharathi 1682