Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semippu

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 2292 Times

ftpij - Poem

vd; nghOnjy;yhk; tPzhf;FfpNwd;
vd; Gyk;Ggtu;fSf;F vd;d njupAk;?
ehk; Ngrpa fzq;fis......
ehk; gofpa ehl;fis.......
ehk; rpupj;j nehbfis......
ehk; rpe;jpj;j nray;fis....
ehk; nksdpj;j Ntisfis.......
ehk; urpj;j epkplq;fis vy;yhk;.......
Qhgfg; Gifg;glkhf;fp
kfpo;r;rpapy; fhag;Nghl;L
epidj;J epidj;J
thOk; jUzq;fspy; jhd;....
vd; kPjp fhy tho;tpw;fhd
capu; %r;irNa
ehd; Nrfupf;fpNwd; vd!!!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kadavule! Kavithai Padma 2039
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2263
Anbin Vali(mai) Kavithai Malargal 3519
Serthaee Tharuvaayadi Kavithai ts raj 1530
Unarchigal Kavithai UMA KARTHIKEYAN 1905
Kalaiyamal Kavithai Jeevan 1629
Varam Kavithai R. Kanirajan 1768
Singapoor Thamizan Kavithai ramyaa_tirunelveli 1813
Pasi Kavithai Kumbakarnann 1930
Namathu Uravu Kavithai Jehanki 2232
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1477
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 1799
Ennavaley !!! Kavithai Digi King 1698
perithinum perithu kEL Kavithai ts raj 2859
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 1953