Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semippu

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 2388 Times

ftpij - Poem

vd; nghOnjy;yhk; tPzhf;FfpNwd;
vd; Gyk;Ggtu;fSf;F vd;d njupAk;?
ehk; Ngrpa fzq;fis......
ehk; gofpa ehl;fis.......
ehk; rpupj;j nehbfis......
ehk; rpe;jpj;j nray;fis....
ehk; nksdpj;j Ntisfis.......
ehk; urpj;j epkplq;fis vy;yhk;.......
Qhgfg; Gifg;glkhf;fp
kfpo;r;rpapy; fhag;Nghl;L
epidj;J epidj;J
thOk; jUzq;fspy; jhd;....
vd; kPjp fhy tho;tpw;fhd
capu; %r;irNa
ehd; Nrfupf;fpNwd; vd!!!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Enakul oruvan Kavithai Preetha 1760
Unarvugal Kavithai nizhal 2566
Veedu Kavithai Dr.P.Madhu 3048
Serthaee Tharuvaayadi Kavithai ts raj 1611
Penn Viduthalaiyin Vibareetham Kavithai Manibharathi 2405
Natpu Kavithai vettiarattai 2336
Paradesi Kavithai Kuthub 2044
Pagirvu Kavithai R. Kanirajan 1968
Pothagar Kavithai R. Kanirajan 1706
Thopil Kodi Paasangal Kavithai MadTricks 1750
Iraiye Arulvai Kavithai Kiran Nivedh 1640
Roja Kavithai David 3035
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2179
Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 1813
Kadhal Kavithai karthikeyan 2012