Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semippu

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 1913 Times

ftpij - Poem

vd; nghOnjy;yhk; tPzhf;FfpNwd;
vd; Gyk;Ggtu;fSf;F vd;d njupAk;?
ehk; Ngrpa fzq;fis......
ehk; gofpa ehl;fis.......
ehk; rpupj;j nehbfis......
ehk; rpe;jpj;j nray;fis....
ehk; nksdpj;j Ntisfis.......
ehk; urpj;j epkplq;fis vy;yhk;.......
Qhgfg; Gifg;glkhf;fp
kfpo;r;rpapy; fhag;Nghl;L
epidj;J epidj;J
thOk; jUzq;fspy; jhd;....
vd; kPjp fhy tho;tpw;fhd
capu; %r;irNa
ehd; Nrfupf;fpNwd; vd!!!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1157
Vettri Paathayai Mudivu Seithu Vidu Kavithai R. Kanirajan 1551
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 265
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 1142
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 3371
Vaai Kavithai R. Kanirajan 1253
Name Love Kavithai Shanmugapriya 1407
Penn Kodumai Adhu Van Kodumai Kavithai GeeVee 5026
Nagaipu Kavithai Manibharathi 1306
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 1440
Roja Nee Enakkaaga Kavithai A.L. Selvakumar 1637
Appavukkaaga Kavithai Tamildhaasan 2182
Kavithai Ulagam Kavithai ts raj 2823
Potti Kavithai Vimal 1346
En muthal ularalgal Kavithai HItech_erumai_maadu 1631