Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semippu

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 1848 Times

ftpij - Poem

vd; nghOnjy;yhk; tPzhf;FfpNwd;
vd; Gyk;Ggtu;fSf;F vd;d njupAk;?
ehk; Ngrpa fzq;fis......
ehk; gofpa ehl;fis.......
ehk; rpupj;j nehbfis......
ehk; rpe;jpj;j nray;fis....
ehk; nksdpj;j Ntisfis.......
ehk; urpj;j epkplq;fis vy;yhk;.......
Qhgfg; Gifg;glkhf;fp
kfpo;r;rpapy; fhag;Nghl;L
epidj;J epidj;J
thOk; jUzq;fspy; jhd;....
vd; kPjp fhy tho;tpw;fhd
capu; %r;irNa
ehd; Nrfupf;fpNwd; vd!!!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Iraivan vs Manithan Kavithai Sathish Pondicherry 2043
Avalam Kavithai R. Kanirajan 1186
Oru Vari Oru Pulli Appa Kavithai Alwyn Ebinezer 3097
Gnanam Valara Kavithai R. Kanirajan 1121
Uzhaippali Kavithai Thanippiravi 2008
Thottil Pazhakkam Kavithai Usha Giridhar 271
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 2840
Idhaya Oli Kavithai Shanthi Abe 1477
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1447
Enakul oruvan Kavithai Preetha 1285
Software Life Kavithai vijay.S 1570
Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1280
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 1960
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 135
Maayai Kavithai Kavee 1327