Tamil Poem - Tamil Kavithai

Semippu

Author : Padma
Added On : 12/16/2007
Viewed 1884 Times

ftpij - Poem

vd; nghOnjy;yhk; tPzhf;FfpNwd;
vd; Gyk;Ggtu;fSf;F vd;d njupAk;?
ehk; Ngrpa fzq;fis......
ehk; gofpa ehl;fis.......
ehk; rpupj;j nehbfis......
ehk; rpe;jpj;j nray;fis....
ehk; nksdpj;j Ntisfis.......
ehk; urpj;j epkplq;fis vy;yhk;.......
Qhgfg; Gifg;glkhf;fp
kfpo;r;rpapy; fhag;Nghl;L
epidj;J epidj;J
thOk; jUzq;fspy; jhd;....
vd; kPjp fhy tho;tpw;fhd
capu; %r;irNa
ehd; Nrfupf;fpNwd; vd!!!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vedikkai Kavithai R. Kanirajan 1328
Nee .. Naan .. Avan .. Natpu Kavithai ts raj 1250
Irudhi yaathirai Kavithai Yadhirajan Sharma 1439
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 2023
Nilai Kavithai R. Kanirajan 1290
nilavu pen Kavithai ts raj 1695
Anbu Kavithai Manibharathi 2045
Uravugalai Nesi Kavithai R. Kanirajan 2424
Tasmac Vizhigal Kavithai Wilson 1621
Varumai Thee Kavithai R. Kanirajan 3918
Om.. Love-aaya namahaa Kavithai ts raj 1175
Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1137
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 3315
Nanbane Enathu Uyir Nanbane Kavithai Malargal 3739
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1208