Tamil Poem - Tamil Kavithai

Punitham Kaanalam

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/27/2011
Viewed 1903 Times

ftpij - Poem

Gdpjk; fhzyhk;..!


,uitg; nghWj;jhy;
,dpa tpbaiyf; fhzyhk;!

,d;diyg; nghWj;jhy;
,d;gj;jpd; tpyhrk; fhzyhk;!

kioiag; nghWj;jhy;
kz;zpy; tsj;ijf; fhzyhk;!

kjpantapiyg; nghWj;jhy;
khiyj;njd;wypd; Rfk; fhzyhk;!

jho;itg; nghWj;jhy;
juzpNghw;Wk; cah;tho;itf; fhzyhk;!

jha;ikiag; nghWj;jhy;
jhyhl;lr; Nriaf; fhzyhk;!

tWikiag; nghWj;jhy;
tskhd tho;itf; fhzyhk;!

tirnkhop thh;j;ijfisg; nghWj;jhy;
tho;tpy; gpwUld; ,ire;J thOk; ,ay;igf; fhzyhk;!

tPo;r;rpiag; nghWj;jhy;
ntw;wpiaf; fhzyhk;!

ntw;wpiag; nghWj;jhy;
tpz;Zah; Gfo;r;rpiaf; fhzyhk;!

Gfo;r;rpiag; nghWj;jhy;
G+kpapy; tho;e;jjd; 'Gdpjk;'; fhzyhk;!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

EPADIKU THENDRAL Kavithai supriya 5074
Prachinaigal Kavithai R. Kanirajan 1492
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 1739
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 1618
Roja Kavithai David 2869
Muthal iravu Kavithai NASAR-AMT 5593
Friends Kavithai ameer ali sifan 3351
Paithiyakarathanam Kavithai R. Kanirajan 1607
Kannaamoochi Kavithai ts raj 1562
Mazhalai Selvam Kavithai silver 2365
UnghaL Thondan Kavithai Kumbakarnann 1572
Devathai Kavithai Arun 2728
Kaathali Kavithai Thanippiravi 1630
Name Love Kavithai Shanmugapriya 1846
Manikka Maatten Kavithai Shalini 1722