Punitham Kaanalam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Punitham Kaanalam

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/27/2011
Viewed 2164 Times

ftpij - Poem

Gdpjk; fhzyhk;..!


,uitg; nghWj;jhy;
,dpa tpbaiyf; fhzyhk;!

,d;diyg; nghWj;jhy;
,d;gj;jpd; tpyhrk; fhzyhk;!

kioiag; nghWj;jhy;
kz;zpy; tsj;ijf; fhzyhk;!

kjpantapiyg; nghWj;jhy;
khiyj;njd;wypd; Rfk; fhzyhk;!

jho;itg; nghWj;jhy;
juzpNghw;Wk; cah;tho;itf; fhzyhk;!

jha;ikiag; nghWj;jhy;
jhyhl;lr; Nriaf; fhzyhk;!

tWikiag; nghWj;jhy;
tskhd tho;itf; fhzyhk;!

tirnkhop thh;j;ijfisg; nghWj;jhy;
tho;tpy; gpwUld; ,ire;J thOk; ,ay;igf; fhzyhk;!

tPo;r;rpiag; nghWj;jhy;
ntw;wpiaf; fhzyhk;!

ntw;wpiag; nghWj;jhy;
tpz;Zah; Gfo;r;rpiaf; fhzyhk;!

Gfo;r;rpiag; nghWj;jhy;
G+kpapy; tho;e;jjd; 'Gdpjk;'; fhzyhk;!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ellam Etharkaaga Kavithai Nathalie 2252
Thadumaatram Kavithai PADMA 2079
Uyarthyaaga Mangai Kavithai R. Kanirajan 2590
Pesungal Kavithai R. Kanirajan 1900
KAVITHAIGAL Kavithai KRISH_2 2310
Nizhal Kavithai sarayu 2411
Thaayin Pirivu Kavithai Corus 2761
Radham Kavithai Saranyan 2142
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1952
Thanthai Aiya Kavithai Manibharathi 2434
Enakul oruvan Kavithai Preetha 1901
Mozhigal Kavithai Swasthika 2305
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 2253
Amma Anbu Kavithai Thangamariyappan 3846
Sorgam Kavithai Vimal 2034