Poda

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Poda

Author : PADMA
Added On : 11/21/2007
Viewed 2477 Times

ftpij - Poem

,d;W nfhQ;rk; mjl;bj;jhd; nrhy;yptpl;Nld;!!
Ntiyapd; ,ilNa..
fzpzpj;jpiuapD}Nl....
thrpf;Fk; tupfspd; eLNt..
,ilawhJ........
jiynaLj;Jr; rPWk; ghk;ngd tUk; - cd;
Qhgf vz;zq;fis nfhQ;rk; mjl;lj;jhd; nra;Njd;.......
mjw;fhf tz;zq;fspYk;..
thridfspYk;..
rpupg;NghirapYk;..
ghly; tupfspYk;..
kz;thridapYk;.......
te;J..
gj;Jj; jiy ehfnkd - vidr;
R+o;e;J ghlha; gLj;jhNj...... Nghlh.......
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kathaliye Kaaranam Sol Kavithai R. Kanirajan 1924
Old Man Love Kavithai Raavanan 2854
Bathil Kavithai R. Kanirajan 2025
Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை Kavithai vsasikala 1738
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 3076
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2751
Paradesi Kavithai Kuthub 2351
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 3328
Anbu Kavithai Easwari 3795
Naan Solvathu Unmaiyanathu Kavithai Kaniarajan 2044
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 2237
Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2105
Azhagu Kavithai Vimal 2203
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 1861
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 2325