Poda

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Poda

Author : PADMA
Added On : 11/21/2007
Viewed 2370 Times

ftpij - Poem

,d;W nfhQ;rk; mjl;bj;jhd; nrhy;yptpl;Nld;!!
Ntiyapd; ,ilNa..
fzpzpj;jpiuapD}Nl....
thrpf;Fk; tupfspd; eLNt..
,ilawhJ........
jiynaLj;Jr; rPWk; ghk;ngd tUk; - cd;
Qhgf vz;zq;fis nfhQ;rk; mjl;lj;jhd; nra;Njd;.......
mjw;fhf tz;zq;fspYk;..
thridfspYk;..
rpupg;NghirapYk;..
ghly; tupfspYk;..
kz;thridapYk;.......
te;J..
gj;Jj; jiy ehfnkd - vidr;
R+o;e;J ghlha; gLj;jhNj...... Nghlh.......
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1802
Kanavu Kavithai KRISH 2071
Naai Kutti Kavithai ts raj 3421
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 2385
Thookam Kavithai Lalgudi Ponraj 1729
Pitchai Kavithai Corus 1913
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 1922
Ennavalai Theydugirein Kavithai Scorpion 1847
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2418
Ethu Thaan Irukirathu Kavithai ts raj 1985
Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1831
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 4128
Kaaranam Kavithai R. Kanirajan 1835
Thottil Pazhakkam Kavithai Usha Giridhar 1009
Thavippu Kavithai MUEETH 1922