Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nilavin Naanam

Author : ts raj
Added On : 9/11/2009
Viewed 1814 Times

ftpij - Poem

gfnyy;yhk; gJq;;fp gJq;;fpNa gae;jpUf;FNj..

eP cwq;;fp tpl;lha; vdj; njupe;jJk;..

,utpNy jaq;fpj; jaq;;fpNa vl;bg; ghu;f;FNj

ngsu;zkp epyT ..!


mJ Vd;..? mJ Vd;..?


cd; NghyNt tl;l Kfk; ,Ug;gpDk;..

n[hypj;jpLk; cd; ghu;it tPr;R NghyNt..

gsPnudg; gutpLk; Fspnuhsp tPr;R ,Ug;gpDk;..


epyTf;F ..


tfpnlLj;j tise;j thf;F ,y;iyNa..

mire;jhLk; moF $e;jy; ,y;iyNa..

fhjy; NgRk; fhe;jf; fz;fs; ,y;iyNa..

tpy;nyd tise;j GUtk; ,y;iyNa..

gl;lhk; G+r;rpnad gl glf;Fk; ,ikfs; ,y;iyNa..

itj;Jr; Nru;j;j tl;lg; nghl;L ,y;iyNa..

vLj;J itj;j vLg;ghd ehrp ,y;iyNa..

nfhLj;J rptf;Fk; ,dpg;ghd ,jo;fs; ,y;iyNa..

kly; tpupj;J Nfl;Fk; nrtpg; G+f;fs; ,y;iyNa..


mJ jhd;.. mJ jhd;..
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Idaivelai Kavithai Fahath A.Majeed 1609
Anbu Kavithai Easwari 3438
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2143
Thaayum Thaaramum Kavithai R. Kanirajan 1821
Aasaigal Kavithai Abirami 2250
Kudaikul Mazhai Kavithai Anand Saran 2057
Kadhal Kavithai Corus 2035
Kanimozhi Kavithai Kanimozhi 3419
Yen Edharku Kavithai Mr. Daywalker 2013
God Kavithai aravinda babu. n 3870
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2245
Ninaivottam Kavithai R. Kanirajan 1610
Baalapaadam Kavithai ts raj 1645
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 1968
Adimai Kavithai Manibharathi 1562