Tamil Poem - Tamil Kavithai

Namathu Muthal Deivam

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/13/2012
Viewed 1829 Times

ftpij - Poem

ekJ Kjy; nja;tk;..!

md;idapd;
fUtiwjhNd
ehk; tho;e;j"Kjy; tPL"!

md;idapd;
kbjhNd
ehk; mkh;e;J gbj;j"Kjy; gs;spf;$lk;"!

md;idapd;
Kfk;jhNd
ehk; gbj;j"Kjy; Gj;jfk"!

md;idapd;
fuq;fs;jhNd
ehk; cwq;fpa "Kjy; njhl;by;"!

md;idapd;
khh;gfk;jhNd
ehk cztUe;jpa"Kjy; cztiw"!

md;idapd;
fz;fs;jhNd
ehk; ek;ikg; ghh;j;j "Kjy; fz;zhb"!

md;idapd;
Ngr;RjhNd
ehk; Nfl;l "Kjy; Funyhyp"!

md;idapd;
rphpg;GjhNd
ekf;F Vw;gl;l "Kjy; kfpo;r;rp"!

md;idapd;
cUtk;jhNd
ehk; jhprpj;j "Kjy; nja;tk;"!

ekf;F
vy;yh "Kjy;fSkhf" ,Ue;e
ekJ
md;idia
,Wjptiu
ekJ ,jaj;jy;
"Kjy;,lj;jpy;" itj;J
nfhz;lhb kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5073
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 1776
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1517
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 1709
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1546
Santhosham Kavithai Kodai 2663
Unnalllll.... Kavithai supriya 1468
Paithiyakarathanam Kavithai R. Kanirajan 1630
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 1264
Amma Kavithai cellisudha 2653
Enna Sir Nyayam Kavithai R. Kanirajan 1825
Aayutham Seivom Kavithai Karthika A 1585
Namathu Muthal Deivam Kavithai R. Kanirajan 1830
Thambi Oru Nimidam Kavithai R. Kanirajan 1861
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2236