Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mazhalai Selvam

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 2500 Times

ftpij - Poem

vd;d xU cz;ik
"ahopdpJ FoypdpJ vd;gu; koiy nrhy; Nfshjhu;"

"mk;kh" vd;W miof;f.. Mir Kj;jkpl
vl;b cijj;jhl...vid ghu;j;J mo
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

kyb nrhy; ePf;f
kb kPJ Japy
kdk; kyu;e;J rpupf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

jhapd; nrhy;iy Nfl;L
kWjhuk; nry;yhky; fhj;jpUf;Fk;
fztdpd; ek;gpf;if tPd;Nghfhky; ,Uf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

r\;bapy; ,Ue;jhy; mfg;igapy; tUkhk;
,Uf;fhj tpujk; ,y;iy
Ntz;lhj nja;tk; ,y;iy
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

Nfhb Nfhbaha; nfhl;b nfhLj;jhYk;
fpilf;fhj nry;tk; koiyr;nry;tk;
,JNt vd; jtk;!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2203
En maranam Kavithai surenthiran 2485
Kalvi Kavithai Naughty 11457
Manjal Manakkum Pookkal (2) Kavithai H D Raj 938
Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 1717
Alukku Kavithai Karu 2166
PesungalEn Nanbargale.. Kavithai ts raj 1623
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1792
Iyatkaiyaith tholaiththuvittom Kavithai M Rufinas 1668
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1607
Yaroo Nee Kavithai Prasha 1689
Maayam Kavithai ts raj 1719
Thaai Naadu Thirumba Vendukiren Kavithai Malargal 2947
leonardo da vinci Kavithai aravinda babu. n 1710
Unmaithaane Kavithai R. Kanirajan 1712