Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mazhalai Selvam

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 2424 Times

ftpij - Poem

vd;d xU cz;ik
"ahopdpJ FoypdpJ vd;gu; koiy nrhy; Nfshjhu;"

"mk;kh" vd;W miof;f.. Mir Kj;jkpl
vl;b cijj;jhl...vid ghu;j;J mo
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

kyb nrhy; ePf;f
kb kPJ Japy
kdk; kyu;e;J rpupf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

jhapd; nrhy;iy Nfl;L
kWjhuk; nry;yhky; fhj;jpUf;Fk;
fztdpd; ek;gpf;if tPd;Nghfhky; ,Uf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

r\;bapy; ,Ue;jhy; mfg;igapy; tUkhk;
,Uf;fhj tpujk; ,y;iy
Ntz;lhj nja;tk; ,y;iy
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

Nfhb Nfhbaha; nfhl;b nfhLj;jhYk;
fpilf;fhj nry;tk; koiyr;nry;tk;
,JNt vd; jtk;!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Unathu Ammavin Alaral Kavithai Kingmartine 1687
Kadavulin Kanakku Kavithai R. Kanirajan 1749
Korikkai Kavithai R. Kanirajan 1713
amma Kavithai R.Neelakandan 2774
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 1811
Unakaaga Kavithai kumaresan 1814
Iniya Kanangal Kavithai ts raj 1761
perithinum perithu kEL Kavithai ts raj 2901
Ilaignane Kavithai BALA 1659
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1655
Therindhukol Kavithai R. Kanirajan 1649
Bathil Kavithai R. Kanirajan 1708
paattu Kavithai ts raj 1596
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 1729
Nirappuga Kavithai Valzhai Vendhan (Ramesh .P) 2015