Mazhalai Selvam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mazhalai Selvam

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 2814 Times

ftpij - Poem

vd;d xU cz;ik
"ahopdpJ FoypdpJ vd;gu; koiy nrhy; Nfshjhu;"

"mk;kh" vd;W miof;f.. Mir Kj;jkpl
vl;b cijj;jhl...vid ghu;j;J mo
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

kyb nrhy; ePf;f
kb kPJ Japy
kdk; kyu;e;J rpupf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

jhapd; nrhy;iy Nfl;L
kWjhuk; nry;yhky; fhj;jpUf;Fk;
fztdpd; ek;gpf;if tPd;Nghfhky; ,Uf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

r\;bapy; ,Ue;jhy; mfg;igapy; tUkhk;
,Uf;fhj tpujk; ,y;iy
Ntz;lhj nja;tk; ,y;iy
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

Nfhb Nfhbaha; nfhl;b nfhLj;jhYk;
fpilf;fhj nry;tk; koiyr;nry;tk;
,JNt vd; jtk;!!!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Penn Viduthalaiyin Vibareetham Kavithai Manibharathi 2604
Nambikkai Kavithai Nathalie 4986
Anbu Kavithai Manibharathi 3129
Aval Illatha Naanum Kavithai Kingmartine 2040
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 1935
Nee Ennai Maranthalum Kavithai Abirami 2602
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 2085
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 2584
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1857
Potti Kavithai Vimal 2197
Muthal Poo Kavithai Thanippiravi 2444
Vinmeenkal Kavithai Nathalie 2176
2010 Kavithai ts raj 2374
Kaadhal Kavithai Francis 2321
Kaathal vairas Kavithai Tenkasi_tsunami 2312