Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mazhalai Selvam

Author : silver
Added On : 9/1/2009
Viewed 2397 Times

ftpij - Poem

vd;d xU cz;ik
"ahopdpJ FoypdpJ vd;gu; koiy nrhy; Nfshjhu;"

"mk;kh" vd;W miof;f.. Mir Kj;jkpl
vl;b cijj;jhl...vid ghu;j;J mo
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

kyb nrhy; ePf;f
kb kPJ Japy
kdk; kyu;e;J rpupf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

jhapd; nrhy;iy Nfl;L
kWjhuk; nry;yhky; fhj;jpUf;Fk;
fztdpd; ek;gpf;if tPd;Nghfhky; ,Uf;f
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

r\;bapy; ,Ue;jhy; mfg;igapy; tUkhk;
,Uf;fhj tpujk; ,y;iy
Ntz;lhj nja;tk; ,y;iy
Ntz;Lk; xU Foe;ij!

Nfhb Nfhbaha; nfhl;b nfhLj;jhYk;
fpilf;fhj nry;tk; koiyr;nry;tk;
,JNt vd; jtk;!!!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Adimai Kavithai Manibharathi 1566
Mudivurai Kavithai R. Kanirajan 1708
Viralgal Kavithai Raji Kannan 2318
Mother Kavithai Niskhan 3888
Swaasamaai Kalandavane Kavithai Kvg 1597
Kavalaiyai Vidu Kavithai ts raj 1560
Kathal Kavithai cellisudha 1975
Kadhaliyin Kai Pidiyil Kavithai Sugail Irbas 2461
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1477
En Kadhal Kavithai silent dolphy 1792
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 1710
Ulagam Kavithai R. Kanirajan 2577
Theerppu Kavithai R. Kanirajan 1602
Mahale Nee Vazha Kavithai Kuthub 1646
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1644