Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kadavule!

Author : Padma
Added On : 10/24/2007
Viewed 2011 Times

ftpij - Poem

fle;Jk; cs;spUg;gjhy; flTnsd;Wk;>
fhzhg; Ngupd;gkha; ,iwnad;Wk;>
%d;Wyfk; Ml;Ltpf;Fk; Mz;ltndd;Wk;
gpwtpg; ngUq;fly; ePf;Fk; Ngnuhsp vd;Wk;
fhynkyhk; Gfog;gLk; epj;a [PtxspNa!!!
gyKiw mbg;gpDk; md;id NjLk; Foe;ijaha;
md;G mutizg;G vy;yhk; kWf;fg;ggl;l mdhijaha;
fz;l fdit fz;zpy; Njf;Fk; Cikaha;
cd;dplNk te;J epw;fpNwd;
Cz; kWf;fg;gl;l Fotpnad
vd;Dlhdhd cd; tpisahl;il
vd;Wjhd; epWj;j vz;zk;?
md;Wjhd; kyUk; vd; kdk;
,Jk; eP mwptha; - mJ jpz;zk;!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1712
Kaamamum Kaathalum Verillai Kavithai Kingmartine 1528
Oivum Uyarvum Kavithai R. Kanirajan 2107
Pesungal Kavithai R. Kanirajan 1617
Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 1911
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 1937
kadhal Kavithai Pradeep kannan 1983
Kuladhanam Kavithai Yadhirajan Sharma 1746
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 1926
Nambikkai Kavithai Nathalie 4617
Thookam Kavithai vishnu krishnan 2462
Kanmalar Kavithai Baskaran 1550
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 1978
Love Kavithai cellisudha 1962
Enge En Maranam Kavithai Mr. Daywalker 2604