Tamil Poem - Tamil Kavithai

Iruvarukkum Inimaiyanathu

Author : Fahath A.Majeed
Added On : 5/17/2010
Viewed 1605 Times

ftpij - Poem

,U kdq;fspd;
,Us; R+o;e;j - ntl;lntsp
mq;F
,Utu; kl;Lk;

nghf;fp\q;fshf
nghj;jp itj;j - czu;Tfis
( el;rj;jpu xspfshf )
gfpu;e;J nfhz;ldu;
ahUf;Fk; njupahky;

mkhthirfspd; Muk;g
fl;lk;
fl;ltpo;j;J tpl;l
epyT
tpil ngw;W
nrd;W tpl;lJ
thdj;ij mkhthir
Fj;jiff;F thq;fpaJ

,e;j Neuk;
,e;j ,UtUf;Fk;
,dpikahdJ ->Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vali Kavithai R. Kanirajan 2913
Kaadhali Kavithai Oviya.vijay 2230
Unnal mattum Kavithai Sella 1650
vaazhththukkal 2500 Kavithai ts raj 1721
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1748
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 1692
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 2866
Paasa malar Kavithai Kuthub G 2989
Thookam Kavithai Shyamala Ruban 2014
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 2774
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1635
Somberi Kavithai R. Kanirajan 1958
Anbu Kavithai Hawwa 3213
Poli Saamiyarhal Kavithai silver 1638
Adangamai Kavithai Purushothaman 1826