Iniya indru

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Iniya indru

Author : PADMA
Added On : 10/24/2007
Viewed 2250 Times

ftpij - Poem

xU ehs; tpz;nzy;yhk; el;rj;jpukhd nghOJ tpuy;Edpgl fhj;jpUe;jJk;........

tapW fPwp ntspnaLj;j typnahL gpQ;R ];guprj;jpw;F fhj;jpUe;jJk;.........

Mz;Lfs; gy gpupe;J gpd; fhZk;
fzj;jpw;F fhj;jpUe;jJk;.........

,dpik ,dpik vdpDk; mjdpDk; ,dpik...
eP... xUepkplk; vdf; $wp njhiyNgrpapy; epWj;j kdf; fz;zpy; cidf; fz;L nfhz;Nl fhj;jpUf;Fk; mj; jUzk;........>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 5717
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 1970
Manitha Manaingal Kavithai Andda-Arul 2530
Piriyathe Kavithai Jehanki 2490
Nambikkai Kavithai Nathalie 5211
Amma Kavithai Kvg 14434
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 4624
Thottil Pazhakkam Kavithai Usha Giridhar 1209
Vilagal Kavithai Palani 2505
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 2085
I love u kharthi Kavithai Jennu Kharthi 2465
Nool (Puthagam) Kavithai R. Kanirajan 2773
Karpanai Kavithai Tenkasi_tsunami 2444
Thervu Kavithai R. Kanirajan 2343
aiyo Kavithai fairoze 2470