Idhaya Veenai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idhaya Veenai

Author : Thainis A
Added On : 8/23/2012
Viewed 2003 Times

ftpij - Poem

,ja tPiz

,irf;F ,aw;ifAk;
kaq;Fk; ,irapd; Xirf;F
NkfKk; fiye;jpLk;
J}thdkha; epd;W nky;yNt J}tpLk;
GijAz;l tpijAk; tpijAz;L
tpUr;rfkha; vOe;jpLk;
kyu;e;jpl fhj;jpl;l nkhl;Lf;fs;
,irj;jl;Lf;fs; gl;lTld;
,d;gkha; ,jo;fis tpupj;jpLk;
fhw;wiy NkhjpLk; ,lnky;yhk;
nky;ypir vOe;jpLk; - ek;
,ikfs; nky;y %bNa
capu; %r;NrhL fye;J
,ja tPizia ,irj;J
,izapy;yh ,d;gk; Rue;jpLk;
,irapd; kfpo;r;rp fspg;gpy;
ftiyfs; midj;Jk; fiue;jpLk;
,iwtd; nkhope;jpLk; mKjk; - ek;
nrtpfspy; ,d;dpir kioaha; nghope;jpLk;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathal Koma Noyali Kavithai Kazhanimanithan 1816
Vilai Magal Kavithai MadTricks 3100
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1852
Salanam Kavithai Vinothkumar Pasupathi 2371
Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 1814
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 3020
Thirumanam Kavithai Thainis A 3023
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 1983
Chennai Auto Kavithai Ganpat 2569
Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 2138
Nadippu Kavithai R. Kanirajan 2041
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 2021
Iravu Nilavu Kavithai Nila thozhi 4082
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 2184
Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 5358