Idhaya Veenai

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idhaya Veenai

Author : Thainis A
Added On : 8/23/2012
Viewed 2216 Times

ftpij - Poem

,ja tPiz

,irf;F ,aw;ifAk;
kaq;Fk; ,irapd; Xirf;F
NkfKk; fiye;jpLk;
J}thdkha; epd;W nky;yNt J}tpLk;
GijAz;l tpijAk; tpijAz;L
tpUr;rfkha; vOe;jpLk;
kyu;e;jpl fhj;jpl;l nkhl;Lf;fs;
,irj;jl;Lf;fs; gl;lTld;
,d;gkha; ,jo;fis tpupj;jpLk;
fhw;wiy NkhjpLk; ,lnky;yhk;
nky;ypir vOe;jpLk; - ek;
,ikfs; nky;y %bNa
capu; %r;NrhL fye;J
,ja tPizia ,irj;J
,izapy;yh ,d;gk; Rue;jpLk;
,irapd; kfpo;r;rp fspg;gpy;
ftiyfs; midj;Jk; fiue;jpLk;
,iwtd; nkhope;jpLk; mKjk; - ek;
nrtpfspy; ,d;dpir kioaha; nghope;jpLk;>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ozhukkam Kavithai R. Kanirajan 5261
Enakul oruvan Kavithai Preetha 2087
Nadpu Kavithai Nila 5510
Mathiyin Kanavu Kavithai mathi selva 2130
Azhagu Kavithai Manibharathi 2704
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 2221
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 1977
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 2127
Manathin Toodippu Kavithai vivek_pmo 2066
Iyalbu Kavithai Manibharathi 2379
Padaiyal (haha receipe) Kavithai ts raj 1915
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2060
En Kadhal Kavithai silent dolphy 2279
Vagupparaigal Kavithai Isai Arasi 2633
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 3362