Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma Anbu

Author : Thangamariyappan
Added On : 3/8/2012
Viewed 3675 Times

ftpij - Poem

vd;d nra;Njd; ...njupatpy;iy vdf;F.
Rfkha; Rke;jha; ...,dp"jha;"
kyu;e;jha;...kyur;nra;jha;.
vl;ljh cauj;jpy; vd;id mkur;nra;ah...
vd;d vd;d ...f\;lj;ij eP fz;lha;...
vd; grp mw;w...vd; mir ntw;wp ngw...eP
fiue;Nj Nghdha; nkOfha;.
vy;yhk; vd; trk; MdJ ...cd; ciog;ghy;
..Mrpu;tjj;jhy;.
ehd; eP va;A+j mk;G...ePNah> vd;id nrJf;fpa
mu;[{dd;.

fhyq;fs; gy fle;jhYk; ...vd;Wk; ehd; rpW
Foe;ij jhd; - cd; Kd;.
vq;F nrd;whYk;..vz;zw;w cauj;jpy;
,Ue;jhYk; ....
cd; kbapy; vd; jiy rha;j;J - nfhs;tJ jhd;
cz;ikahd Mde;jk;.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaagitha Manasu Kavithai Austin 1792
Pirivu ubsara vila.! Kavithai Uma Thaya 4170
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1860
Kuzhanthaiyaaga Ennai Maatrividu Kavithai R. Kanirajan 1886
Vayakatil oru uzhavan Kavithai Tricks 3209
Amma Kavithai C.Mohana 15110
Thirumanam Kavithai Thainis A 2894
Nee engee Kavithai Kuthub G 2388
Naanam Kavithai Yadhirajan Sharma 2143
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2034
Vali Kavithai Manibharathi 1863
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2306
Kadhavu Kavithai Thanippiravi 1729
Pasi Kavithai Kumbakarnann 2028
Kadhal vali Kavithai Valzhai Vendhan 4729