Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma Anbu

Author : Thangamariyappan
Added On : 3/8/2012
Viewed 3434 Times

ftpij - Poem

vd;d nra;Njd; ...njupatpy;iy vdf;F.
Rfkha; Rke;jha; ...,dp"jha;"
kyu;e;jha;...kyur;nra;jha;.
vl;ljh cauj;jpy; vd;id mkur;nra;ah...
vd;d vd;d ...f\;lj;ij eP fz;lha;...
vd; grp mw;w...vd; mir ntw;wp ngw...eP
fiue;Nj Nghdha; nkOfha;.
vy;yhk; vd; trk; MdJ ...cd; ciog;ghy;
..Mrpu;tjj;jhy;.
ehd; eP va;A+j mk;G...ePNah> vd;id nrJf;fpa
mu;[{dd;.

fhyq;fs; gy fle;jhYk; ...vd;Wk; ehd; rpW
Foe;ij jhd; - cd; Kd;.
vq;F nrd;whYk;..vz;zw;w cauj;jpy;
,Ue;jhYk; ....
cd; kbapy; vd; jiy rha;j;J - nfhs;tJ jhd;
cz;ikahd Mde;jk;.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thamizh Kavithai Vettiarattai 2108
Bell Sirippu Kavithai ts raj 1575
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 1852
Pirivinai Kavithai Vidhya Devi 1757
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2006
Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 1646
Deepavali Kavithai Nivetha 4006
Subavam Maarathu Kavithai R. Kanirajan 1975
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1399
Vedikkai Kavithai R. Kanirajan 1580
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 1473
Madhi Sei Maname Kavithai Dr.P.Madhu 1395
Kaakkai Kavithai SURYA 1627
Kodi Kavithai R. Kanirajan 1604
Daanam Kavithai kindu 1680