Yamunai Aatrilae

Tamil Song Lyrics

Yamunai Aatrilae Lyrics

Song : Yamunai Aatrilae
Movie : Thalapathi (1991)
Singers : Mithali
Music : IIlayaraja
Lyricist :
Direction : Manirathnam
Submitted By : Janu
Viewed 6565 Times

View all Thalapathi (1991) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

aKid Mw;wpNy ... < uf; fhw;wpNy
fz;zNdhL jhd; Ml
ghu;it G+j;jpl ghij ghu;j;jpl
ghit uhijNah thl

,uTk; NghdJ gfYk; NghdJ
kd;dd; ,y;iyNa $l
,isa fd;dpapd; ,ikj;jplhj fz;
,q;Fk; mq;FNk Njl

Mau;ghbapy; fz;zd; ,y;iyNah
Mir itg;gNj md;Gj; njhy;iyNah
Mau;ghbapy; fz;zd; ,y;iyNah
Mir itg;gNj md;Gj; njhy;iyNah...
ghtk; uhjh

aKid Mw;wpNy ... < uf; fhw;wpNy
fz;zNdhL jhd; Ml
ghu;it G+j;jpl ghij ghu;j;jpl
ghit uhijNah thl

>

Yamunai Aatrilae Tamil Song Lyrics in English

Yamunai aatrile…  eera kaatrile 
Kannanodu dhaan aada
Paarvai pooththida paadhai paarthida 
Paavai raadhaiyo vaada

Iravum poanadhu pagalum ponadhu 
Mannan illaye kooda
Ilaiya kanniyin imaiththidaadha kan 
Ingum angume theda

Aayarpaadiyil kannan illaiyoa 
Aasai vaippadhe anbuth thollaiyo
Aayarpaadiyil kannan illaiyoa 
Aasai vaippadhe anbuth thollaiyo
Paavam raadhaa

Yamunai aatrile…  eera kaatrile 
Kannanodu dhaan aada
Paarvai pooththida paadhai paarthida 
Paavai raadhaiyo vaada


Yamunai Aatrilae Video Song