Tamil Song Lyrics

Yaaradi Naan Thedum (Male) Lyrics

Song : Yaaradi Naan Thedum (Male)
Movie : Pondatti Thevai (1990)
Singers : Illayaraja
Music : Illayaraja
Lyricist :
Direction : Parthiban
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2578 Times

View all Pondatti Thevai (1990) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ahub ehd; NjLk; fhjyp
$wb rpq;fhu igq;fpsp
ghthl [hf;nfl;L.. g];Rf;Fs; G+Q;rpl;L
ghl;nly;yhk; GJ nkl;L.. eP Nfl;L if jl;L
fy;ahz GJ gl;L.. ehd; jhNud; eP fl;L
nghz;lhl;b ePahf.. jUNtNd bf;nfl;L

ahub ehd; NjLk; fhjyp
$wb rpq;fhu igq;fpsp

,sik ,dpik njhlu;fpwJ.. ,jak; KOJk; glu;fpwJ
FKjk; mKjk; tUfpwJ.. ,jOk; gtyk; jUfpwJ
Kj;joF ngz;zpUf;F gf;fk; ,d;W
Vd; mjw;F te;jjk;kh ntl;fk; ,d;W
gl;Lbj;jp vl;L itj;j nrk;gUj;jp
ghitfspd; Njtpak;kh ePnahUj;jp
thypgj;J fhisfis eP tpul;b
te;jpUf;Fk; thdtpy;yk;kh
Njb te;J ehs; Fwpf;f MirAz;L
Njtp xU Nrjp nrhy;yk;kh
ahub ahub $wb $wb
ghub ghub gy;ytd; ehdb igq;fpspNa

ahub ehd; NjLk; fhjyp
$wb rpq;fhu igq;fpsp
ghthl [hf;nfl;L.. g];Rf;Fs; G+Q;rpl;L
ghl;nly;yhk; GJ nkl;L.. eP Nfl;L if jl;L
fy;ahz GJ gl;L.. ehd; jhNud; eP fl;L
nghz;lhl;b ePahf.. jUNtNd bf;nfl;L

ahub ehd; NjLk; fhjyp
$wb rpq;fhu igq;fpsp

mtNsh ,tNsh vts; kiztp.. mwpNad; njupNad; xU Jiztp
fdTk; epidTk; miyfpwNj.. njhlTk; kdKk; jtpf;fpwNj
fw;gidf;F nuf;if fl;b Rj;j tpl;L
Rw;wp te;j Njtijf;F Kj;jkpl;L
fl;loF ngz;fSf;F tl;lkpl;L
if gpbf;f fhis kdk; jpl;lkpl;L
[hjpky;yp G+ntLj;J khiy fl;L
fhj;jpUf;f Neukpy;iyNa
jhypnad;W Nkynkd;W fhz;gjw;f;F
Ntis ,d;Dk; $ltpy;iyNa
ahub ahub $wb $wb
ghub ghub gy;ytd; ehdb igq;fpspNa

ahub ehd; NjLk; fhjyp
$wb rpq;fhu igq;fpsp
ghthl [hf;nfl;L.. g];Rf;Fs; G+Q;rpl;L
ghl;nly;yhk; GJ nkl;L.. eP Nfl;L if jl;L
fy;ahz GJ gl;L.. ehd; jhNud; eP fl;L
nghz;lhl;b ePahf.. jUNtNd bf;nfl;L

(ahub ehd; NjLk; fhjyp
$wb rpq;fhu igq;fpsp) (2)

>

Yaaradi Naan Thedum (Male) Tamil Song Lyrics in English

Yaaradi naan thedum kaadhali
Kooradi singaara paigili
Paavada jacket… busukkul poonjittu
Paattellaam pudhu mettu… nee kettu kai thattu
Kalyaana pudhu pattu… naan thaaren nee kattu
Pondaatti neeyaaga… tharuvene ticket

Yaaradi naan thedum kaadhali
Kooradi singaara paigili

Ilamai inimai thodarkiradhu… idhayam muzhuthum padargiradhu
Kumutham amutham varugiradhu… ithazhum pavalam tharugiradhu
Muthamizh pennirukku pakkam indru
Yen  atharku vanthathamma vetkam indru
Pattudiththi ettu vaitha semparuthi
Paavaigalil deviyamma neeyoruthi
Vaalibathu kaalaigalai nee viratti
Vanthirukkum vaanavillamma
Thedi vandhu naal kurikka aasaiyundu
Devi oru sedhi sollamma
Yaaradi yaaradi kooradi kooradi
Paaradi paaradi pallavan naanadi paingiliye

Yaaradi naan thedum kaadhali
Kooradi singaara paingili
Paavada jacket… busukkul poonjittu
Paattellaam pudhu mettu… nee kettu kai thattu
Kalyaana pudhu pattu… naan thaaren nee kattu
Pondaatti neeyaaga… tharuvene ticket

Yaaradi Naan Thedum (Male) Video Song

If you don't see the video song of Yaaradi Naan Thedum (Male), it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos