Vasantha Kaalangal Isainthu Paadungal

Tamil Song Lyrics

Vasantha Kaalangal Isainthu Paadungal Lyrics

Song : Vasantha Kaalangal Isainthu Paadungal
Movie : Rayil Payanangalil (1981)
Singers : Jayachandran P
Music : T. Rajendar
Lyricist : T. Rajendar
Direction : T. Rajendar
Submitted By : Nivi
Viewed 4801 Times

View all Rayil Payanangalil (1981) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

tre;j fhyq;fs; ,ire;J ghLq;fs;
GJKfkhd kyu;fNs ePq;fs;
ejpjdpy; Mb ftp gy ghb
mire;J mire;J MLq;fs; (2)
M...M...M...

(tre;j)

fUtz;L eldk; jUfpd;w espdk;
,jaj;jpy; rydk; mk;kk;kh...
mk;kk;kh...
mts; iktpopf; Fsj;jpy; jto;tJ kPdpdNkh
ftp fz;bl kdj;jpy; fko;tJ jkpo; kzNkh
nrk;khe;j kyu;fs; mz;zhe;J ghu;f;Fk; cd; fhe;j tpopfs;
xU Vfhe;j uhfk; njk;khq;fpy; ghl VNjNjh Fapy;fs;
kiyapy; nespAk; Nkff; Foy;fs; jhfk; jPu;j;jpLNkh
G+tpy; Nkhjg; ghjk; Nehf neQ;rk; jhq;fpLNkh
neQ;rk; jhq;fpLNkh... M... M... M...

(tre;j)

khJis ,johs; khjtp vopyhy;
khq;fdp epwj;jhs; mk;kk;kh...
nrt;thioapd; nkd;ikia Nkdpapy; nfhz;ltNs
,Us; fhnlDk; $e;jiy ,iltiu fz;ltNs
Ehy; jhq;Fk; ,ilahy; fhy;ghu;j;J ele;J nespfpd;w espdk;
kj;jhsj;ijg; NghNy Njfj;ij Mf;Fk; Foy;fl;il [hyk;
ghit #Lk; thil $lg; ngUik nfhs;Skb
Njit ce;jd; Nrit vd;W ,jo;fs; CWkb
,jo;fs; CWkb... ,jo;... fs;... CWkb

(tre;j)
>

Vasantha Kaalangal Isainthu Paadungal Tamil Song Lyrics in English

Vasantha kaalangal isaindhu paadungal
Pudhumugamaana malargale neengal
Nadhithanil aadi kavi pala paadi
Asaindhu asaindhu aadungal (2)
Aaha...aah...aah...

(Vasantha)

Karuvandu nadanam tharuginra nalinam
Idhayaththil salanam ammammaa...
Ammammaa...
Aval maivizhi kulaththil thavazhvadhu meeninamo
Kavi kandida manaththil kamazhvadhu thamizh manamo
Semmaandha malargal annaandhu paarkkum un kaandha vizhigal
Oru yegaandha raagam themmaangil paada edhedho kuyilgal
Malaiyil neliyum mega kuzhalgal thaagam theerththidumo
Poovil modha paadham noga nenjam thaangidumo
Nenjam thaangidumo...aah...aah...aah...

(Vasantha)

Maadhulai idhazhaal maadhavi ezhilaal
Maangani niraththaal ammammaa...
Sevvaazhaiyin menmaiyai meniyil kondavale
Irul kaadenum koondhalai idaivarai kandavale
Nool thaangum idaiyaal kaalpaarththu nadandhu neliginra nalinam
Maththaalaththai pole thegaththai aakkum kuzhalkattai jaalam
Paavai soodum vaadai kooda perumai kollumadi
Thevai undhan sevai endru idhazhgal oorumadi
Idhazhgal oorumadi... idhazh...kal...oorumadi

(Vasantha)

Vasantha Kaalangal Isainthu Paadungal Video Song