Tamil Song Lyrics

Vaanam (Dheivam Vaazvathu Enge) Lyrics

Song : Vaanam (Dheivam Vaazvathu Enge)
Movie : Vaanam (2011)
Singers : Yuvan Shankar Raja
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Na. Muthukumar
Direction : Krish
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2854 Times

View all Vaanam (2011) Songs Lyrics

Tamil Lyrics


thdk;... thdk;...

nja;tk; tho;tJ vq;Nf (2)
jtWfis czUk; kdpjd; neQ;rpy;
fhjypdhy; %btpl;l.. fz;fs; ,d;W jpwf;fpwJ
jpwe;jTld; topAJ nfhQ;rk; fz;zPu;
ehSk;... tzq;Fk; nja;tk; vq;Nf (2)

nja;tk; tho;tJ vq;Nf (2)
jtWfis czUk; kdpjd; neQ;rpy;
fhjypdhy; %btpl;l.. fz;fs; ,d;W jpwf;fpwJ
jpwe;jTld; topAJ nfhQ;rk; fz;zPu;

mLj;jtd; fz;zpy; ,d;gk;.. fhz;gJk; fhjy; jhd;
,dp ,td; neQ;rpy; ,y;iy ghuk;.. XX
jdf;fhf... tho;tjh tho;f;if..
tpop <ukw;W je;j Nghf;if
,td; ghtk; fq;ifapy; jPu - ,d;W
ehSk; tzq;Fk; ek; nja;tk; vq;Nf ,Uf;fpwJ.. XX
ehSk;.. tzq;Fk; nja;tk; vq;Nf (2)

thdk;... thdk;...>

Vaanam (Dheivam Vaazvathu Enge) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vaanam (Dheivam Vaazvathu Enge) in english, it will be updated soon. Check back later.

Vaanam (Dheivam Vaazvathu Enge) Video Song

If you don't see the video song of Vaanam (Dheivam Vaazvathu Enge), it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos