Vaal Paara

Tamil Song Lyrics

Vaal Paara Lyrics

Song : Vaal Paara
Movie : Z pop songs
Singers : Malgudi Shuba
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 3449 Times

View all Z pop songs Songs Lyrics

Tamil Lyrics

thy; ghw tl;lg; ghw
kapyhLk; ghw kQ;rg; ghw
ee;jpg; ghw re;jpg;ghu
mtU vd;d kl;Lk; rpe;jpg;ghNu
ghu... vd;dg; ghNu

vl;bg; ghu;j;J epg;ghu
Vq;fp Vq;fp ghu;g;ghu
Vupf;fu Xuj;jpNy fhj;jpUg;ghu
nuz;L fd;dk; Njd;ghw
tpz;L tpz;L jpk;ghu
thy; ghw tl;lg; ghw
kapyhLk; kQ;rg; ghw
ghu.. vd;dg; ghNu

nrk;gUj;jp neQ;rhuh
rk;kjj;ij Nfl;ghu
rhjp rdk; Nru;e;jpUf;f if Gbg;ghu
tk;gsf;Fk; Cu; tha
thailf;f ntg;ghNu
thy; ghw tl;lg; ghw
kapyhLk; kQ;rg; ghw
ghu.. vd;dg; ghNu

njhl;lh kzg;ghu
nea; KWf;f Nfl;ghu
nea; KWf;F rhf;fpyNa if fbg;ghu
ghypUf;Fk; nrk;ghw
grp jhfk; jPu;g;ghu
thy; ghw tl;lg; ghw
kapyhLk; kQ;rg; ghw
ghu.. vd;dg; ghNu
ghu... m.. m.. V...
>

Vaal Paara Tamil Song Lyrics in English

Vaal paara vatta paara
Mayilaadum paara manja paara
Nandhi paara santhippaara
Avaru enna mattum sinthippaare
Paara… enna paare

Etti paarthu nippara
Yengi yengi paarppaara
Yerikkara orathile kaathiruppaara
Rendu kannam thenpaara
Vindu vindu thimpaara
Vaar paara vatta paara
Mayilaadum manja paara
Paara enna paare

Sembaruthi nejsaara
Sammathathai ketpaara
Saadhi sanam sernthirukka kai pudippara
Vambalakkum oor vaaya
Vaayadaikka veppaare
Vaar paara vatta paara
Mayilaadum manja paara
Paara… enna paare

Thotta manappaara
Nei murukka ketpaara
Nei murukka saakkilaye kai kadippaara
Paalirukkum sempaara
Pasi dhagam theerppaar
Vaal paara vatta paara
Mayilaadum manja paara
Paara… enna paare
Paara… aah..aah..ye…

Vaal Paara Video Song

If you don't see the video song of Vaal Paara, it will be updated soon. Check back later.