Tamil Song Lyrics

Ushar Ayya Usharu Lyrics

Song : Ushar Ayya Usharu
Movie : Theertha Karaiyinile (1990)
Singers : Gangai Amaran,Ilaiyaraaja
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Manivannan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2718 Times

View all Theertha Karaiyinile (1990) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

chu; ma;ah chU.. XuQ;rhuk; chU

chu; ma;ah chU.. XuQ;rhuk; chU (2)
`h mz;zd; jk;gp.. mf;fh khkd; CU G+uh chU (2)
Gjpf;nfl;l CU.. khj;JwJ ahU (2)

`h chu; ma;ah chU.. XuQ;rhuk; chU
`h mz;zd; jk;gp.. mf;fh khkd; CU G+uh chU

(Mshd gpd;dhNy.. mj;j kf chU
mj;j kif tisr;R NghLk;.. kr;rhd; vy;yhk; chU) (2)
(vq;f CU khupak;kh.. Nriyia jhd; fhZkk;kh
jq;f Kj;J khupak;kh.. jhypaj; jhd; ghj;Jf;fk;kh) (2)
fLf;fd; Nghl;l fhJ chu;.. fhg;G Nghl;l if chu;
jts nrhk;G chU.. jiytu; mz;Nz tuhU

V chu; ma;ah chU.. XuQ;rhuk; chU (2)
`h mz;zd; jk;gp.. mf;fh khkd; CU G+uh chU (2)
M Gjpf;nfl;l CU.. khj;JwJ ahU (2)

chu; ma;ah chU.. XuQ;rhuk; chU
`h mz;zd; jk;gp.. mf;fh khkd; CU G+uh chU

(nghUSf;fhf nrhy;Yk;.. thf;F mUS thf;F MfhJ
mUS thf;F nrhy;yp.. nghUis thq;Fk; rhkp chU) (2)
(gs;sp$lk; fl;b ntr;rhd;.. thj;jpahU ,y;iyalh
jz;zp njhl;b fl;b ntr;rhd;.. jz;zpa jhd; fhZklh) (2)
ehnsy;yhk; nehe;jtq;f.. ehnky;yhk; ,e;jpaU
CUf;FU rz;baU.. xUikghL chU

chu; ma;ah chU.. XuQ;rhuk; chU (2)
mz;zd; jk;gp.. mf;fh khkd; CU G+uh chU (2)
Gjpf;nfl;l CU.. khj;JwJ ahU (2)

M chu; ma;ah chU.. XuQ;rhuk; chU (2)
`h mz;zd; jk;gp.. mf;fh khkd; CU G+uh chU (2)

>

Ushar Ayya Usharu Tamil Song Lyrics in English

Ushar ayya ushaaru oranjaaram ushaaru

Ushar ayya ushaaru oranjaaram ushaaru (2)
Haan annam thambi akka maaman ooru poora ushaaru (2)
Buthikketta ooru maathurathu yaaru (2)

Haan ushar ayya ushaaru oranjaalam ushaaru
Haa annam thambi akka maaman ooru poora ushaaru

(Aaalaana pinaale aththai maga ushaaru
Aththai magai valaichi podum machaan ellam ushaaru) (2)
(Enga ooru maariyamma selaiyai thaan kaanumamma
Thanga muthu maariyamma thaaliya thaan paathukamma) (2)
Kadukkan potta kaadhu usher kaappu potta kai ushar
Thavala chombu usharu thalaivar anne varaaru

Hei ushar ayya ushaaru oranjaalam ushaaru (2)
Haan ushar ayya ushaaru oranjaalam ushaaru (2)
Aah buthikketta ooru maathurathu yaaru (2)

Ushar ayya ushaaru oranjaalam ushaaru
Haa annam thambi akka maaman ooru poora ushaaru

(Porulukkaaga chollum vaakku arul vaakku aagathu
Arul vaakku solli porulai vaangum saami ushaaru) (2)
(Pallikoodam katti vecha vaaththiyaaru illaiyada
Thanni thotti katti vecha thanniya thaan kaanumada) (2)
Naalellam nondhavanga naamellam indhiyaru
Oorukooru sandiyaru orumaipaadu ushaaru

Ushar ayya ushaaru oranjaaram ushaaru (2)
Annam thambi akka maaman ooru poora ushaaru (2)
Buthikketta ooru maathurathu yaaru(2)

Aah ushar ayya ushaaru oranjaaram ushaaru (2)
Haan annam thambi akka maaman ooru poora ushaaru (2)

Ushar Ayya Usharu Video Song

If you don't see the video song of Ushar Ayya Usharu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos