Raanki Rangamma

Tamil Song Lyrics

Raanki Rangamma Lyrics

Song : Raanki Rangamma
Movie : Padikathavan (2009)
Singers : Malathi,Udit Narayanan
Music : Mani Sharma
Lyricist :
Direction : Suraj
Submitted By : Malar
Viewed 5717 Times

View all Padikathavan (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: uhq;fp uq;fk;kh utpf;if vq;fk;kh
uhq;fp uq;fk;kh utpf;if vq;fk;kh Nghyhkh
Vq;fp vd;dk;kh Vf;fk; jhdk;kh eP thk;kh

ngz;: Mir Njhir mg;gsk; tllh eP
Msg;ghU my;th fllh eP

Mz;: Rj;jhk Rj;JJ Rq;Fbr; Nriy
fj;jhkf; fj;JJ fl;bYNky

ngz;: Fj;jhk Fj;JJ Mk;gis kPir
gj;jhkg; gj;JJ nghk;gis Mir

uhq;fp uq;fk;kh...

ngz;: nea; thio Nghl;Ltr;Nrd; tr;Nrd; th khkh

Mz;: vyNky cd;id tr;rp tr;rpj;jpd;dyhkh

ngz;: thrk; ghu;f;f thrk; ghu;f;f NkahNj
Neuk; ghu;j;J neQ;R NkNy rhahNj

Mz;: gl;lh Nghl;l ,lk; ePjhz;b
gq;F Nfl;fg; NghNwd; ehd;jhz;b

ngz;: Fj;jhk Fj;JJ Mk;gis kPir
gj;jhkg; gj;JJ nghk;gis Mir

Mz;: Rj;jhk Rj;JJ Rq;Fbr; Nriy
fj;jhkf; fj;JJ fl;bYNky

uhq;fp uq;fk;kh...

Mz;: Fy;fe;J Fl;bg;Nghl;L je;j G+ ePah

ngz;: fy;f;fz;L fl;by;Nghl;L nrQ;r jPdpah

Mz;: cg;Gg;Nghl;L Cu tr;r khk;g;gpQ;R
vr;r gz;zpg; gpr;rpj;jhNwd; ehd;te;J

ngz;: kQ;rg;G+rp kr;rk; kiwr;NrNd
xd;dg; ghu;j;J ntf;fk; njhiyr;NrNd

Mz;: Rj;jhk Rj;JJ Rq;Fbr; Nriy
fj;jhkf; fj;JJ fl;bYNky

ngz;: Fj;jhk Fj;JJ Mk;gy kPir
gj;jhkg; gj;JJ nghk;gis Mir

uhq;fp uq;fk;kh...
>

Raanki Rangamma Tamil Song Lyrics in English

Male: Raangi rangammaa ravikkai engammaa
Raangi rangammaa ravikkai engammaa polaamaa
Yengi ennammaa yekkam thaanammaa nee vaammaa

Female: Aasa dhosa appalam vadadaa nee
Aalappaaru nee alvaa kadadaa nee

Male: Suththaama suththudhu sungudi chela
Kaththaama kaththudhu kattilumela

Female: Kuththaama kuththudhu aambala meesa
Paththaama paththudhu pombala aasa

Raangi rangammaa…….

Female: Nei vaazhai pottu vachchen vachchen vaa maamaa

Male:  Elamela unnai vachchi vachchiththinnalaamaa

Female: Vaasam paarkka vaasam paarkka meyaadhe
Neram paarththu nenju mela saayaadhe

Male: Pattaa potta idam neethaandi
Pongu ketka poren naanthaandi

Female: Kuththaama kuththudhu aambala meesa
Paththaama paththudhu pombala aasa

Male: Suththaama suththudhu sungudi chela
Kaththaama kaththudhu kattilumela

Raangi rangammaa….

Male: Kulkandhu kuttippottu thandha poo neeya

Female: Kalkkandu kattilpottu senja theeniyaa

Male: Uppuppottu oora vachcha maambinju
Echcha panni pichchiththaaren naanvandhu

Female: Manjappossi machcham maraichene
Onna paarththu vekkam tholaichene

Male: Suththaama suththudhu sungudi chela
Kaththaama kaththudhu kattilumela

Female: Kuththaama kuththudhu aambala meesa
Paththaama paththudhu pombala aasa

Raangi rangammaa…

Raanki Rangamma Video Song