Paattukkulee Paatturikku

Tamil Song Lyrics

Paattukkulee Paatturikku Lyrics

Song : Paattukkulee Paatturikku
Movie : Thanga Manasukkaran (1992)
Singers : Mano, S.Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist : Piraisoodan
Direction : Raja Varman
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3201 Times

View all Thanga Manasukkaran (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : ghl;LFs;Ns ghl;bUf;F.. gbr;Rf;fj;jhd; kdrpUf;F
,e;j taR.. ,g;g GJR mb thb G+q;nfhb
,e;j khkd; gbf;Fk;.. ghly; ,dpf;Fk;.. Nre;J ghlb (2)

ghl;LFs;Ns ghl;bUf;F.. gbr;Rf;fj;jhd; kdrpUf;F

Mz; : ,e;j clYf;Fs; te;j capUf;Fs; te;J GFe;jtNs
me;jp ntapYf;Fs; md;G kyUf;Fs; vd;Wk; ,dpg;gtNs
ngz; : jl;L jilfis ntl;b fisaDk; njhl;L njhlu;e;J tu
jq;f kfSf;F jQ;rk; nfhLj;jpLk; rpq;fk; mUfpy; tu
Mz; : rpd;dQ;rpW neQ;Rf;Fs;Ns vd;d vd;d NrjpfNsh
ngz; : rpd;d nghz;Z fz;Zf;Fs;Ns kpd;DtJ MirfNsh
Mz; : nrhy;Yk; nrhy;ypy; NjdpUf;F..
nrhu;f;fk; gf;fk; jhdpUf;F.. ifAk; ifAk; Nru;e;jpUf;F

ngz; : ghl;LFs;Ns ghl;bUf;F.. gbr;Rf;fj;jhd; kdrpUf;F

ngz; : rpl;Lf;FUtpapd; tl;l fUtpop nfhl;lk; mbf;fl;LNk
nfhl;Lk; ,irajpy; nfhQ;Rk; ,sRfs; fl;b Gusl;LNk
Mz; : gl;L Jdpnad nfhQ;Rk; fdpnad fd;dk; ,Uf;fl;LNk
nfhl;b nfhLj;jpl xl;b fopj;jpl cs;sk; neUq;fl;LNk
ngz; : je;jp xd;D Nghl;LUf;F ge;jKs;s khkDf;F
Mz; : rpe;J ftp te;jpUf;F nrhe;jKs;s G+q;nfhbf;F
ngz; : xd;dh nuz;lh thu;ijapq;F..
Xahijah tho;f;if ,q;F.. Muhija;ah Mir ,d;W

Mz; : ghl;LFs;Ns ghl;bUf;F.. gbr;Rf;fj;jhd; kdrpUf;F
,e;j taR.. ,g;g GJR mb thb G+q;nfhb
,e;j khkd; gbf;Fk;.. ghly; ,dpf;Fk;.. Nre;J ghlb (2)

ghl;LFs;Ns ghl;bUf;F.. gbr;Rf;fj;jhd; kdrpUf;F>

Paattukkulee Paatturikku Tamil Song Lyrics in English


Male: Paattukulle paattirukku… padichukkathaan manasirukku
Indha vayasu… ippa pudhusu adi vaadi poonkodi
Indha maaman padikkum… paadal inikkum.. sendhu paadadi (2)

Paattukulle paattirukku… padichukkathaan manasirukku

Male: Indha udalukkul vandha uyirukkul vandhu pugunthavale
Andhi veyilukkul anbu malarukkul endrum inippavale
Female: Thattu thadaigalai vetti kalaiyanum thottu thodarndhu vara
Thanga magalukku thanjam koduthidum singam arugil vara
Male: Chinnansiru nenjukkulle enna enna sedhigalo
Female: Chinna ponnu kannukkule munnuvadhu aasaigalo
Male: Sollum sollil thenirukku…
Sorgam pakkam thaanirukku.. kaiyum kaiyum sernthirukku

Female: Paattukulle paattirukku… padichukkathaan manasirukku

Female: Chittukkuruviyin vatta karuvizhi kottam adikkattume
Kottum isaiyathil konjum ilasugal katti puralattume
Male: Pattu thiniyena konjum kaniyena kannam irukkattume
Kotti koduthida otti kazhithida ullam nerungattume
Female: Thandhi onnu potturukku pandhamulla maamanukku
Male: Sindhu kavi vandhirukku sondhamulla poonkodikku
Female: Onna renda vaarthaiyingu…
Oyaathaiya vaazhkkai ingu…. Aaraathaiya aasai indru

Male: Paattukulle paattirukku… padichukkathaan manasirukku
Indha vayasu… ippa pudhusu adi vaadi poonkodi
Indha maaman padikkum.. paadal inikkum… sendhu paadadi (2)

Paattukulle paattirukku… padichukkathaan manasirukku

Paattukkulee Paatturikku Video Song

If you don't see the video song of Paattukkulee Paatturikku, it will be updated soon. Check back later.