Tamil Song Lyrics

Paattukkulee Paatturikku Lyrics

Song : Paattukkulee Paatturikku
Movie : Thanga Manasukkaran (1992)
Singers : Mano, S.Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist : Piraisoodan
Direction : Raja Varman
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2616 Times

View all Thanga Manasukkaran (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : ghl;LFs;Ns ghl;bUf;F.. gbr;Rf;fj;jhd; kdrpUf;F
,e;j taR.. ,g;g GJR mb thb G+q;nfhb
,e;j khkd; gbf;Fk;.. ghly; ,dpf;Fk;.. Nre;J ghlb (2)

ghl;LFs;Ns ghl;bUf;F.. gbr;Rf;fj;jhd; kdrpUf;F

Mz; : ,e;j clYf;Fs; te;j capUf;Fs; te;J GFe;jtNs
me;jp ntapYf;Fs; md;G kyUf;Fs; vd;Wk; ,dpg;gtNs
ngz; : jl;L jilfis ntl;b fisaDk; njhl;L njhlu;e;J tu
jq;f kfSf;F jQ;rk; nfhLj;jpLk; rpq;fk; mUfpy; tu
Mz; : rpd;dQ;rpW neQ;Rf;Fs;Ns vd;d vd;d NrjpfNsh
ngz; : rpd;d nghz;Z fz;Zf;Fs;Ns kpd;DtJ MirfNsh
Mz; : nrhy;Yk; nrhy;ypy; NjdpUf;F..
nrhu;f;fk; gf;fk; jhdpUf;F.. ifAk; ifAk; Nru;e;jpUf;F

ngz; : ghl;LFs;Ns ghl;bUf;F.. gbr;Rf;fj;jhd; kdrpUf;F

ngz; : rpl;Lf;FUtpapd; tl;l fUtpop nfhl;lk; mbf;fl;LNk
nfhl;Lk; ,irajpy; nfhQ;Rk; ,sRfs; fl;b Gusl;LNk
Mz; : gl;L Jdpnad nfhQ;Rk; fdpnad fd;dk; ,Uf;fl;LNk
nfhl;b nfhLj;jpl xl;b fopj;jpl cs;sk; neUq;fl;LNk
ngz; : je;jp xd;D Nghl;LUf;F ge;jKs;s khkDf;F
Mz; : rpe;J ftp te;jpUf;F nrhe;jKs;s G+q;nfhbf;F
ngz; : xd;dh nuz;lh thu;ijapq;F..
Xahijah tho;f;if ,q;F.. Muhija;ah Mir ,d;W

Mz; : ghl;LFs;Ns ghl;bUf;F.. gbr;Rf;fj;jhd; kdrpUf;F
,e;j taR.. ,g;g GJR mb thb G+q;nfhb
,e;j khkd; gbf;Fk;.. ghly; ,dpf;Fk;.. Nre;J ghlb (2)

ghl;LFs;Ns ghl;bUf;F.. gbr;Rf;fj;jhd; kdrpUf;F>

Paattukkulee Paatturikku Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Paattukkulee Paatturikku in english, it will be updated soon. Check back later.

Paattukkulee Paatturikku Video Song

If you don't see the video song of Paattukkulee Paatturikku, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos