Tamil Song Lyrics

Olikuchi Udambukari Lyrics

Song : Olikuchi Udambukari
Movie : Red (2002)
Singers : Anuradha Sriram
Music : Deva
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 7291 Times

View all Red (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

xy;ypf;Fr;rp xlk;Gfhup
xl;bfpl;l cLKfhup

xy;ypf;Fr;rp xlk;Gfhup
xl;bfpl;l cLKfhup
jbapy; mbr;rp vd;d rhrpGl;l

Kj;jq;fd;dp njhl;LGl;l
ehd; nrj;Nj NghNdd;
n\hl;L nrhl;l

ehd; fhdhq;Nfhyj;J kPD
ehd; fhdhd;nfhyj;J kPD
cd;id fbf;f NghNwd; ehD
ehd; rkQ;rJk; rhkp te;J
cd; fhjpy; nrhy;ypr;R jhNd

xy;ypf;Fr;rp xlk;Gfhup
xl;bfpl;l cLKfhup

vdf;fhr;R kr;rpdpr;rp cdf;fhr;R
Ntzhk; ,dp tha; Ngr;R
tha;f;Fs;Ns Kj;J Fspf;fyhk;
gf;fNk Kj;Nj kfhyhk;

fpr;rp fpr;rp gz;zpf;fyhk;
gpr;rp gpr;rp jpd;Dfyhk;

gOj;jhr;R neQ;rk; gok; gOj;jhr;R
mdpy; fpl;Nl FLj;jhr;R
mdpy; ,g;Ngh Js;sp Fopf;fyhk;
mg;gg;g gs;sk; gjpf;fyhk;

grpiaAk; J}z;b tpl;L
ge;jpf;Fk; tu nrhy;ypl;L
,isfs %b xLupNa

grp te;j fyq;FNt
eP ghjpuj;Nj KOq;Ft

Va; fhdhq;Nfhoj;J kPD
cz;z fTf;f NghNwd; ehD
eP rkQ;rJk; rhkp te;J
vd; fhjpy; nrhy;ypr;R khNd

xy;ypf;Fr;rp xlk;Gfhup
xl;bfpl;l cLKfhup
jLf;fhNj %L te;j
nfLf;fhNj kQ;r G+T kiwfhNj
jhfe;jhd; Rk;kh mlq;Fkh
jz;zpf;Fs; ge;J %o;Fkh
nfhQ;rk; nfhQ;rk; njhl;Lfb
neQ;Rk; neQ;Rk; Kl;bfb

neUf;fhNj nghd;dq;fdp nghWf;fhNj
Glyq;fhNa KUf;fhNj
nkhj;jj;jpy; vd;d Jitf;fpNu
Kj;jj;jpy; kr;rk; fbf;fpNu

fhjypd; N\l;lab
fl;by; Nky; Ntl;ilab
fhaKk; xU tpj ,d;gkb

fl;bYf;F nfl;l igad;
eP nul;l nrhy;yp cs;s igad;

Va; fhdhq;Nfhoj;J kPD
cd;Nd fTf;f NghNwd; ehD
eP rkQ;rJk; rhkp te;J
vd; fhjpy; nrhy;ypr;R khNd>

Olikuchi Udambukari Tamil Song Lyrics in English

Ollikuchchi odambukaari
Ottikitta udumbukaari

Ollikuchchi odambukaari
Ottikitta udumbukaari
Thadaiyil adichi enna saachiputta

Muththangani thottuputta
Naan setthe ponen
Chottu chotta

Naan kaanaangolathu meenu..
Naan kaanaangolathu meenu
Unnai kadikka poren naanu
Naan samanjadhum  saami vandhu
Un kaadhil sollichu dhaane

Ollikuchchi odambukaari
Ottikitta udumbukaari

Enakkaachu machinichi unakkaachu
Venaam ini vaai paechu
Vaaikulle muthu kulikkalaam
Pakkame muththe magalaam

Kichi kichi pannikalaam
Pichi pichi thinnukalaam

Pazhuthaachu nenjaam pazham  pazhuthaachu
Anil kitta koduthaachu
Anil ippe thulli kudhikalaam
Appapaa pallam pathikkalaam

Pasiyayum thoondi vittu
Pandhikkum vara sollittu
Ilaigala moodi oduriye

Pasi vandhaa kalanguve
Nee paathirathe muzhunguve

Hei kaanaangolathu meenu
Unne kavukke poren naanu
Nee samanjadhum saami vandhu
En kaadhil sollichu maane

Ollikuchchi odambukaari
Ottikitta udumbukaari..
Thadukaadhe moodu vandhaa
Kedukkaadhe manja poovu maraikaadhe
Thaagamdhaan summa adangumaa
Thannikkul pandhu moozhgumaa
Konjam konjam thottukkadi
Nenjum nenjum muttikadi

Nerukkaadhe ponnangani porukkaadhe
Pudalangaaye murukkaadhe
Motthathil enna thuvaikkire
Mutthathil macham karaikkire

Kaadhalin settayadi
Kattil mel vetaiyadi
Kaayamum oru vitha inbamadi

Kattilukku ketta paiyan
Nee retta suzhi ulla paiyan

Hei kaanaangolathu meenu
Unne kavukke poren naanu
Nee samanjadhum saami vandhu
En kaadhil sollichu maane

Olikuchi Udambukari Video SongTamil Cooking Videos