O Maha Zeeya

Tamil Song Lyrics

O Maha Zeeya Lyrics

Song : O Maha Zeeya
Movie : Tamizh Padam (2010)
Singers : Hariharan, Swetha
Music : Kannan
Lyricist : Kannan
Direction : C.S. Amudhan
Submitted By : Sofee_kannu
Viewed 8634 Times

View all Tamizh Padam (2010) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO: X Nkh`yha; X Nkh`yha;.. C C C

ngz;: xk`rPah X k`rPah..
ehf;f Kf;f ehf;fh.. x f;fyf;f... X n`h uz;lf;fh...
Mz;: xk`rPah X k`rPah....
ehf;f Kf;f ehf;fh.. x f;fyf;f... X n`h uz;lf;fh...
ngz;: cy;yh`p cy;y;yh`p... Maf ah`p ah`p...
nk`_ nk`_.. ilyhNkh ilyhNkh
u`j;Jy;yh NrhdhypNah...

Mz;: xk`rPah X k`rPah....
ehf;f Kf;f ehf;fh.. x f;fyf;f... X n`h uz;lf;fh...

ngz;: rhk;g rk;ghNy.. n`h # nr rhNah rhNah..
`]pyp gp]pyp ... ,yh`p ag;ghq; [pg;ghq;
Mz;: rhk;g rk;ghNy.. n`h # nr rhNah rhNah..
`]pyp gp]pyp ... ,yh`p ag;ghq; [pg;ghq;
ilyNkh ilyNkh gy;ny yf;fh
ngz;: ilyNkh.... ilyNkh gy;ny yf;fh...
ehf;f Kf;f ehf;fh.. x f;fyf;f.... X n`h uz;lf;fh...

Mz;: xk`rPah X k`rPah....
ehf;f Kf;f ehf;fh.. x f;fyf;f.... X n`h uz;lf;fh...

Mz;: n` rhy rhyh.. ,];f;F guhuh x];f;F kuhah..
G+k; G+k; rfhfh Kf;fhyh ika;ah ika;ah..
ngz;: n` rhy rhyh.. ,];f;F guhuh x];f;F kuhah..
G+k; G+k; rfhfh Kf;fhyh ika;ah ika;ah..
yhyhf;F yhyhf;F Nlhy; lg;gpkh..
Mz;: yhyhf;F yhyhf;F Nlhy; lg;gp kh..
ehf;f Kf;f ehf;fh.. x f;fyf;f.... X n`h uz;lf;fh...

ngz;: xk`rPah X k`rPah....
ehf;f Kf;f ehf;fh.. x f;fyf;f.... X n`h uz;lf;fh...
Mz;: cy;yh`p cy;y;yh`p... Maf ah`p ah`p...
nk`_ nk`_.. ilyhNkh ilyhNkh
u`j;Jy;yh NrhdhypNah....

Mz;: xk`rPah X k`rPah...
ngz;: ehf;f Kf;f ehf;fh.. x f;fyf;f.... X n`h uz;lf;fh...

>

O Maha Zeeya Tamil Song Lyrics in English

Chorus: Oh mohalai oh mohalai… uh uhu uuu...

Female: Ohmahazeeya oh mahazeeya….
Naaka mukka naakkaa.. o kalakka… o randakka….
Male: Ohmahazeeya oh mahazeeya…
Naaka mukka naakkaa… o kalakka o randakka…
Female: Ullahi ullahi.. aayaka yaahi aahi…
Mehu mehu… dailamo dailamo
Rehathulla sonalioh…

Male: Ohmahazeeya oh mahazeeya…
Naaka mukka naakkaa… o kalakka o randakka…

Female: Saamba sambaale.. oh suse saayo saayo…
Hasili fisili… ilahi yappan jippan
Male: Saamba sambaale.. oh suse saayo saayo…
Hasili fisili… ilahi yappan jippan
Dailamo dailamo balle lakka
Female: Dailamo dailamo balle lakka
Naaka mukka naakka… o kalakka… o randakka…

Male: Ohmahazeeya oh mahazeeya…
Naaka mukka naakkaa… o kalakka o randakka…

Male: Ye saala saala… isku boraara osaka moraaya…
Boom boom jakaka muqqala maiyya maiyya…
Female: Ye saala saala… isku boraara osaka moraaya…
Boom boom jakaka muqqala maiyya maiyya…
Laalakku laalakku dol dappima…
Male: Laalakku laalakku dol dappi ma…
Naaka mukka naakka… o kalakka.. o randakka….

Female: Ohmahazeeya ohmahazeeya…
Naaka mukka naakaa… o kalaka…. o randakka….
Male: Ullahi ullahi… aayaka yaahi aahi…
Mehu mehu… dailamo dailamo
Rehathulla sonalioh….

Male: Ohmahazeeya ohmahazeeya…
Female: Naaka mukka naakaa… o kalaka…. o randakka….

O Maha Zeeya Video Song