Neeye En Vazhvin Nithiyagume

Tamil Song Lyrics

Neeye En Vazhvin Nithiyagume Lyrics

Song : Neeye En Vazhvin Nithiyagume
Movie : Maanalane Mangaiyin Baakiam (1957)
Singers : P. SUSHEELA
Music : AADHI NARAYANA RAO
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 2371 Times

View all Maanalane Mangaiyin Baakiam (1957) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ePNa vd; tho;tpd; epjpahFNk
md;Ng ... vd; uh[h
ePNa vd; tho;tpd; epjpahFNk
md;Ng ... vd; uh[h
ePNa vd; tho;tpd; epjpahFNk
,d;g epoyhFNk

md;Ng .. vd; uh[h .. Mde;j N[hjp
eP jhdlh
md;Ng .. vd; uh[h .. Mde;j N[hjp
eP jhdlh ... uh[h ..
kJNte;Jk; fhjy; kyu; Nuh[h
kyu; ghjk; NjLJ
md;Ng .. vd; uh[h .. Mde;j N[hjp
eP jhdlh ...MMMMMMMm...

jhyhl;LNj ,ir fhdj;jpdhNy
jhyhl;LNj ,ir fhdj;jpdhNy
jdpik fhzNt te;jhs; jd;dhNy
jhgk; kPWNj fz;zh cd;dhNy ..uh[h
mofhd fhjy; kyu; Nuh[h
mDuhfk; NjLNj
md;Ng .. vd; uh[h .. Mde;j N[hjp
eP jhdlh
md;Ng .. vd; uh[h .. Mde;j N[hjp
eP jhdlh ... MMMMMMMMMMMMMM>

Neeye En Vazhvin Nithiyagume Tamil Song Lyrics in English

Neeye en vaazhvin nithiyaagume
Anbe… en raja
Neeye en vaazhvin nithiyaagume
Anbe… en raja
Neeye en vaazhvin nithiyaagume
Inba nizhalaagume

Anbe en raja.. aananthi jodhi
Nee thaanada
Anbe en raja aanantha jodhi
Nee thaanada … raja
Madhuvendhum kaadhal malar roja
Malar paadham theduthu
Anbe en raja aanandha  jodhi
Nee thaanada… aahhahhaahhaahh..

Thalaattuthe isai kaanathinaale
Thalaattuthe isai kaanathinaale
Thanimai kaanave vandhaal thannaale
Thaabam meeruthe kanna unnaale… raja
Azhagaana kaadhal malar roja
Anuraagam theduthe
Anbe en raja aanandhi jodhi
Nee thaanada
Anbe en raja aanandha jodhi
Nee thaanada….aahaahhaahhahhhaaahh

Neeye En Vazhvin Nithiyagume Video Song

If you don't see the video song of Neeye En Vazhvin Nithiyagume, it will be updated soon. Check back later.