Tamil Song Lyrics

Nee Thaan En Desiya Lyrics

Song : Nee Thaan En Desiya
Movie : Paarthale Paravasam (2001)
Singers : Balram, Chitra
Music : AR. Rahman
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 2796 Times

View all Paarthale Paravasam (2001) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fhjNy n[ak;..

ePjhd; vd; Njrpa fPjk;
ud;[d ud;[d

vd; xNu ghlNy
capu; fhjNy
vd; kupahijf;F cupatNy
kdjpw;F ,dpatNs
fhiyAk; ePNa
khiyAk; ePNa
fdtpYk; ePNa
fdtpYk; ePNa

uQ;rdh uQ;rdh

vd; gpwth koiyfis
cd; tpopapy; ghu;f;fpNwd;

vd; gpwth koiyfis
tpopapy; ghu;f;fpNwd;
ehd; vOjhf;ftpijfis
nkhopapy; Nfl;fpNwd;
cd; nkhopapy; Nfl;fpNwd;

ehd; Ntz;ba tuq;fis
tutpy; ghu;f;fpNwd;
cd; tutpy; ghu;f;fpNwd;
vd; tpbah ,uTfNs
vd; tpbah ,uTfNs
cwtpy; ghu;f;fpNwd;
cd; cwtpy; ghu;f;fpNwd;

fhjNy n[ak;
fhjNy n[ak;
fhd;gj cz;ikak;
vd; kupahijf;F cupatNy
kdjpw;F ,dpatNs

vd; xNu ghlNy...

clyhy; tUk; Rfj;ij
cjw ghu;f;fpNwd;
ntWk; clyhy; tUk; Rfj;ij
cjw ghu;f;fpNwd;
ek; ,we;Jk; ,uthepiy
vjpu;ghu;f;fpNwd;
vjpu;ghu;f;fpNwd;

vy;yhk; vOj;Jf;Fk; capu; njhlf;fk;
capu; njhlf;fk;
vd; vy;yh czu;Tf;Fk;
vd; vy;yh czu;Tf;Fk; eP njhlf;fk;
eP njhlf;fk; >

fhjNy n[ak; -k;k;k;...

fhjNy n[ak;
mJ flTspd; Fzk; >

vd; kupahijf;F cupatNy
kdjpw;F ,dpatNs

fhiyAk; ePNa
khiyAk; ePNa
fdtpYk; ePNa

fdtpYk; ePNa
ePjhd; vd; Njrpa fPjk;...

cd; xNu ghlNy
capu; fhjNy
vd; kupahijf;F cupatNd
,e;j kz;zpYk; ngupatNd
fhiyAk; ePNa
khiyAk; ePNa
fdtpYk; ePNa
edtpYk; ePNa

ud;[d ud;[d...>

Nee Thaan En Desiya Tamil Song Lyrics in English

Kaadhale jayam…

Neethaan en dhesiya geetham
Ranjanoo ranjana..

En ore paadale
Uyir kaadhale
En mariyaathaikku uriyavale
Manathirkku iniyavale
Kaalaiyum neeye
Maalaiyum neeye
Kanavilum neeye
Kanavilum neeye

Ranjanaa ranjanaa..

En piravaa mazhalaigalai
Un vizhiyil paarkkiren

En piravaa mazhalaigalai
Vizhiyil paarkkiren
Naan eluthaakkavithaigalai
Mozhiyil ketkiren
Un mozhiyil ketkiren

Naan vendiya varangalai
Varavil paarkkiren
Unn varavil paarkkiren
En vidiyaa iravugalai
En vidiyaa iravugalai
Uravil paarkkiren
Un ooravil paarkkiren

Kaadhale jayam
Kaadhale jayam
Kaanbatha unnmaiyam
En mariyaathaikku uriyavale
Manathirkku iniyavale

En ore paadale…

Udalaal varum sugathai
Udhara paarkkiren
Verum udalaal varum sugathai
Uthara paarkkiren
Nam irandhum iravanilai
Ethirpaarkkiren
Ethirpaarkkiren

Ellaam ezhuthukkum uyir thodakkam
Uyir thodakkam
En ellaa unarvukkum
En ellaa unarvukkum nee thodakkam
Nee thodakkam

Kaadhale jayam jayam

Kaadhale jayam 
Adhu kadavulin kunam

En mariyaadhaikku uriyavale
Manathirku iniyavale

Kaalaiyum neeye
Maalaiyum neeye
Kanavilum neeye

Kanavilum neeye
Nee thaan en dhesiya geetham

En ore paadale
Uyir kaadhale
En mariyaathaikku uriyavale
Manathirkku iniyavale
Kaalaiyum neeye
Maalaiyum neeye
Kanavilum neeye
Kanavilum neeye

Ranjanaa ranjanaa….

Nee Thaan En Desiya Video SongTamil Cooking Videos