Tamil Song Lyrics

Manikkuyil Isaikkuthadi (Female) Lyrics

Song : Manikkuyil Isaikkuthadi (Female)
Movie : Thanga Manasukkaran (1992)
Singers : Minmini
Music : Ilayaraja
Lyricist : Piraisoodan
Direction : Raja Varman
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3548 Times

View all Thanga Manasukkaran (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

kzpf;Fapy; ,irf;Fjb kdk; mjpy; kaq;Fjb
rpwFfs; tpupe;jjb ,sk; FUtpfs; gwf;Fjb
mb khNd kaq;FtNjNdh
cidj; jhNd cUFtNjNdh
(,sq;fhj;Nj iffs; tPrp th
,jk; NjLk; fijfs; Ngr th) (2)

kzpf;Fapy; ,irf;Fjb kdk; mjpy; kaq;Fjb
rpwFfs; tpupe;jjb ,sk; FUtpfs; gwf;Fjb

gs;spf;$lk; kl;lk; Nghl;L ge;J Ml Nghfyhk;
gl;lhk; G+r;rp thiy fl;b gl;lzk; jhd; Nghfyhk;
fhfpjj;jpy; fg;gy; tpl;L ifia jl;b Mlyhk;
fhty; ,y;yh Njhg;Gf;Fs;Ns Ntl;L Nghl;L ghf;fyhk;
jpde;NjhWk; Ml;lk;.. tu Ntz;lhk; thl;lk;
Fk;khsk; vd;Wk; jhd;
(,sq;fhj;Nj iffs; tPrp th
,jk; NjLk; fijfs; Ngr th) (2)

kzpf;Fapy; ,irf;Fjb kdk; mjpy; kaq;Fjb
rpwFfs; tpupe;jjb ,sk; FUtpfs; gwf;Fjb
mb khNd kaq;FtNjNdh
cidj; jhNd cUFtNjNdh
(,sq;fhj;Nj iffs; tPrp th
,jk; NjLk; fijfs; Ngr th) (2)

kzpf;Fapy; ,irf;Fjb kdk; mjpy; kaq;Fjb
rpwFfs; tpupe;jjb ,sk; FUtpfs; gwf;Fjb

>

Manikkuyil Isaikkuthadi (Female) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Manikkuyil Isaikkuthadi (Female) in english, it will be updated soon. Check back later.

Manikkuyil Isaikkuthadi (Female) Video Song

If you don't see the video song of Manikkuyil Isaikkuthadi (Female), it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos