Tamil Song Lyrics

Maayavi Maayavi Theeyagi Lyrics

Song : Maayavi Maayavi Theeyagi
Movie : Mugamoodi (2012)
Singers : Chinmayi
Music : Krishnakumar (K)
Lyricist : Madhan Karky
Direction : Mysskin
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2447 Times

View all Mugamoodi (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

khahtp.. khahtp.. jPahfp.. tUthd;..
kdNjhLk;.. Kf%b.. mzpe;Nj jhd;.. jpupthd;..
jiynjhLk; miynad vOe;jpLthd; - neQ;rpy;
mizj;jpLk; kionad eidj;jpLthd;

khahtp.. khahtp.. jPahfp.. tUthd;..
kdNjhLk;.. Kf%b.. mzpe;Nj jhd;.. jpupthd;..

gak; %Sk; Neuk;.. jiu te;J fhg;ghd;..
Jau; nfhz;l Ngiu.. fiu nfhz;L Nru;g;ghd;..
flik Kbe;jhy; gwe;jpLthd; - ghtp
,tspd; Jauk; kwe;jpLthd;
mtNdhbts; ,jak; njhiyAk; - jdpikj;njUtpy;
,tNshltd; epoYk; miyAk;

khahtp.. khahtp.. jPahfp.. tUthd;..
kdNjhLk;.. Kf%b.. mzpe;Nj jhd;.. jpupthd;..
jiynjhLk; miynad vOe;jpLthd; - neQ;rpy;
mizj;jpLk; kionad eidj;jpLthd;

vOE}W Nfhb.. Kfk; ,q;F cz;L..
mofhd xd;iw.. vtu; fz;lJz;L..
kdNjhu; cUtk; tiufpwNj - fhw;wpy;
fdtha; mJTk; fiufpwNj
nfhLik mjpy; nfhLik vJNth - tpopfs; ,Ue;Jk;
cid fhzNt KbahjJNth

khahtp.. khahtp.. jPahfp.. tUthd;..
kdNjhLk;.. Kf%b.. mzpe;Nj jhd;.. jpupthd;..
jiynjhLk; miynad vOe;jpLthd; - neQ;rpy;
mizj;jpLk; kionad eidj;jpLthd;>

Maayavi Maayavi Theeyagi Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Maayavi Maayavi Theeyagi in english, it will be updated soon. Check back later.

Maayavi Maayavi Theeyagi Video Song

If you don't see the video song of Maayavi Maayavi Theeyagi, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos