Maalaiyil Yaaro

Tamil Song Lyrics

Maalaiyil Yaaro Lyrics

Song : Maalaiyil Yaaro
Movie : Chatriyan (1990)
Singers : Swarnalatha
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 13445 Times

View all Chatriyan (1990) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

khiyapy; ahNuh kdNjhL Ngr
khu;fop thil nkJthf tPr
Njfk; $rNt X..X..X Nkhfk; te;jNjh
Nkhfk; te;jJk; X..X..X nksdk; te;jNjh
neQ;rNk ghl;nlOJ mjpy; ehafd; NgnuOJ

khiyapy;...

tUthd; fhjy; Njtd; vd;W fhw;Wk; $w
tul;Lk; thry; Njb ,d;W fhty; kPw
tisay; Xir uhfkhf ,irj;Njd; tho;j;Jg; ghliy
xU ehs; tz;z khiy R+l tsu;j;Njd; Mirf; fhjiy
neQ;rNk ghl;nlOJ mjpy; ehafd; NgnuOJ

khiyapy;...

fiuNky; ehDk; fhw;W thq;fp tpz;izg; ghu;f;f
fly;kPd; $l;lk; Xb te;J fz;izg; ghu;f;f
mllh ehDk; kPidg; Nghy flypy; ghaf; $LNkh
miyfs; nts;sp Mil Nghy clypd; kPJ MLNkh
neQ;rNk ghl;nlOJ mjpy; ehafd; NgnuOJ

khiyapy;...>

Maalaiyil Yaaro Tamil Song Lyrics in English

Maalayil Yaaro Manathodu Pesa
Maargazhi Vaadai Methuvaaga Veesa
Dhegam Koosave Oh…oh….oh… Mogam Vanthatho
Mogam Vanthathum Oh…oh…oh…Mounam Vanthatho
Nenjame Paattezhudhu Adhil Naayagan Perezhudhu

Maalayil…..

Varuvaan Kaathal Devan Endru Kaatrum Koora
Varattum Vaasal Thedi Endru Kaaval Meera
Valayal Osai Raagamaaga Isaithen Vaazhththu Paadalai
Oru Naal Vanna Maalai Sooda Valarthen Aasai Kaathalai
Nenjame Paattezhudhu Adhil Naayagan Perezhudhu

Maalayil…….

Karaimel Naanum Kaatru Vaangi Vinnai Paarkka
Kadalmeen Koottam Odi Vandhu Kannai Paarkka
Adadaa Naanum Meenai Pola Kadalil Paaya Koodumo
Alaigal Velli Aadai Pola Udalin Meedhu Aadumo
Nenjame Paattezhudhu Adhil Naayagan Perezhudhu

Maalayil…..

Maalaiyil Yaaro Video Song