Maalai Kaatru

Tamil Song Lyrics

Maalai Kaatru Lyrics

Song : Maalai Kaatru
Movie : Vedham (2001)
Singers : Hariharan, Mahalakshmi Iyer
Music : Vidyasagar
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 10646 Times

View all Vedham (2001) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : kiyf;fhw;W te;J jkpo; NgRNj
kior;rhuy; te;J ,ir ghLNj
kyNuhL tz;L ciuahLNj
vd;NdhL ePAk; Ngrb

ngz; : kiyf;fhw;W te;J jkpo; Ngrpdhy;
kior;rhuy; te;J ,ir ghbdhy;
kyNuhL tz;L ciuahbdhy;
cd;NdhL ehDk; NgRNtd;

ngz; : Gy;NyhL ,utpy; gdp Jhq;FNk
nrhy;NyhL ftpapd; nghUs; Jhq;FNk
fy;NyhL kiwe;J rpiy Jhq;FNk
Jhq;fhJ ekJ jPgNk...
Jhq;fhJ ekJ jPgNk

Mz; : fly; nfhz;l ePyk; fiue;jhYNk
cly; nfhz;l [Ptd; Xa;e;jhYNk
Kbahj fz;lk; Kbe;jhYNk
KbahJ ekJ ge;jNk...
KbahJ ekJ ge;jNk

ngz; : kiyf;fhw;W te;J jkpo; NgRkh?
kiyr;rhuy; te;J ,ir ghLkh?

Mz; : kyNuhL tz;L ciuahLNj
vd;NdhL ePAk; Ngrb....

Mz; : ,ilNahL ,uz;L fuk; Nru;f;fpNwd;
vd;ndd;dntd;W rup ghu;f;fpNwd;
,jo; Njid nky;y Urp ghu;f;fpNwd;
,ilNtis ,y;iy njhlUNtd;....
,ilNtis ,y;iy njhlUNtd;

ngz; : fz;zhsd; jPz;l kb rha;fpNwd;
fz;Nzhuk; fhjy; grp ghu;f;fpNwd;
vd; $e;jy; G+f;fs; gupkhwpNdd;
,dp vd;d nra;tjwpNad;....
,dp vd;d nra;tjwpNad;

Mz; : kiyf;fhw;W te;J jkpo; NgRNj
kior;rhuy; te;J ,ir ghLNj
kyNuhL tz;L ciuahLNj
vd;NdhL ePAk; Ngrb>

Maalai Kaatru Tamil Song Lyrics in English

Male: Malaikkaatru vandhu tamil pesudhe
Mazhaichaaral vandhu isai paadudhe
Malarodu vandu ooraiyaadudhe
Ennodu neeyum pesadiye

Female: Malaikkaatru vandhu tamil pesinaal
Mazhaichaaral vandhu isai paadinaal
Malarodu vandu ooraiyaadinaal
Unnodu naanum pesuven 

Female:  Pullodu iravil pani thoongume
Sollodu kaviyin porul thoongume 
Kallodu marainthu silai thoongume
Thoongaathu nammathu dheebame….
Thoongaathu nammathu dheebame…. 

Male: Kadal Konda neelam karainthaalume
Undal konda jeevan oointhaalume
Mudiyaatha kandam mudinthaalume
Mudiyaathu nammathu bhanthame….
Mudiyaathu nammathu bhanthame….

Female: Malaikkaatru vanthu Tamil paesumaa
Mazhaichaaral vanthu isai paadumaa

Male: Malarodu vandu ooraiyaaduthe….
Ennodu neeyum pesadiye…..

Male: Idaiyodu irendu karam serkkiren
Ennenavendru sari paarkkiren
Ithazh thenai mella rusi paarkkiren
Idaivellai illai thodaruven...
Idaivellai illai thodaruven...

Female: Kannaalan theenda madi saaygiren
Kannoram kaadhal pasi paarkkiraen
En koondhal pookkal parimaarinen
Ini enna seyvathariyen….
Ini enna seyvathariyen

Male: Malaikkaatru vanthu Tamil pesuthe
Mazhaichaaral vanthu isai paaduthe
Malarodu vandu ooraiyaaduthe
Ennodu neeyum pesadi


Maalai Kaatru Video Song