Kundrathila Koyil Katti

Tamil Song Lyrics

Kundrathila Koyil Katti Lyrics

Song : Kundrathila Koyil Katti
Movie : Nesam (1997)
Singers : Deva
Music : Deva
Lyricist :
Direction : K Subash
Submitted By : Nivi
Viewed 22161 Times

View all Nesam (1997) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

jPD fUzhfuh.. jPD fUzhfuh
Njhlh.. Gyk;guhU..
ml;L ghl;L Ntzhk;Nz ..
...

mQ;R tarpy mkpQ;rpfiuapy mQ;ry..D
xU /gpfu lhT fl;Lk; NghJ..X

Nrhf fj lh Nlhg;G
ml cd;d ,y;ypz;zh eP ghL

neu;Fd;wj;jpy neUf;fj;jpy mQ;rypa
kbf;fyhk; kbf;fyhk;..D l;iu gz;zp

ek;k neu;Fd;wj;jpyah
Fd;wj;jpyjhd;

Fd;wj;jpy NfhapY fl;b
Fk;khskh Fk;kp mbr;R
nrhl;l nrhl;l nrhl;lhq;fp nrhl;lhq;fp
nrhl;lhq;fp nrhl;lhq;fp nrhl;lhq;fp nrhl;lhq;fp
nfhQ;Rk; fpsp Nghy te;j mQ;ry...
nrhl;l nrhl;l nrhl;lhq;fp nrhl;lhq;fp
nrhl;lhq;fp nrhl;lhq;fp nrhl;lhq;fp
cd;df; NfhapY fl;b Fk;gpl NghNwd; neQ;rpy

Fd;wj;jpy NfhapY fl;b
Fk;khskh Fk;kp mbr;R
nfhQ;Rk; fpsp Nghy te;j mQ;ry...
cd;df; NfhapY fl;b Fk;gpl NghNwd; neQ;rpy
vd; neQ;rpy
MdfTdp fPohz;l vyp/gd;l;-Nfl;L Nkyhz;l
nusR fhl;b Fjpr;rhNs vd;dhz;l
fyU g;nysR FYq;f rpupr;rhNs Cl;lhz;l
iel;L Cl;lhz;l

Fd;wj;jpy Nfhapy fl;b
Fk;khskh Fk;kp mbr;R
nfhQ;Rk; fpsp Nghy te;j mQ;ry...
cd;df; NfhapY fl;b Fk;gpl NghNwd; neQ;rpy

Rk;j jfpl.. N`ha; N`ha;
Rk;j jfpl.. N`ha; N`ha;


nfhz;bj;Njhg;G khkDf;F
... Cj;jpf;Fdh
cr;rp Kb el;Lf;Fz;b fpf;Fy
cd; nedg;Gy jhd; Nghij $l epf;Fy
mJ epf;fy
Mr tr;rhd; JYf;fhzk;
mDg;gp Gl;lhd; muf;Nfhzk;
Nry Nghy khj;jpf;Fth nghz;Z
eP nrUg;G Nghy NjAwpNa fz;Z
vd; fz;Z

Fd;wj;jpy NfhapY fl;b
Fk;khskh Fk;kp mbr;R
nfhQ;Rk; fpsp Nghy te;j mQ;ry...
cd;df; NfhapY fl;b Fk;gpl NghNwd; neQ;rpy


tho;f;if xU rPl;lhl;lk;
uhzp ghL nfhz;lhl;lk;
n[apr;r ifapy Nru;e;Jf;Fth uk;kp
ghtk; ,spr;rthad; Mk;gsjhd; lk;kp
Rj;j lk;kp
nts;isf;fhud; ......
Nfhl;il Nky nfhba Vj;jp
Rje;jpuk; jhd; nghwe;jjb iel;Ly
fhjy; Rje;jpuk; jhd; jtpf;Fjb ,Ul;Ly
,d;Dk; ,Ul;ly
>

Kundrathila Koyil Katti Tamil Song Lyrics in English

Deenu Karunakara…. Deenu Karunakara
Thoodaa… Pulambaraaru….
Attu Paattu Venaamne….

Anchu Vayasula Aminjikaraila Anjala…nu
Oru Figar Daavu Kattum Poothu….O

Soga Katha Da Dooppu
Ada Unna Ellinna Nee Paatu

Nerkundrathula Nerukkaththila Anjaliya
Madikkalam Madikkalam… nu Try Panni

Namma Nerkurdrathilaya
Kundrathilathaan

Kundrathila Kovilu Katti
Kummaalama Kummi Adichchu
Sotta sotta sottaangi sottaangi
Sottaangi Sottaangi sottaangi sottaangi
Konchum Kili Poola Vantha Anjala
Sotta sotta sottaangi sottaangi
Sottaangi Sottaangi sottaangi sottaangi
Unna Kovilu Katti Kumbita pooren nenchila

Kundrathila Kovilu Katti
Kummaalama Kummi Adichchu
Konchum Kili Poola Vantha Anjala…
Unna Kovilu Katti Kumbita pooren nenchila
En Nenchila
Aanakavuni Kizhanda Elephant-Gate Melaanda
Ravusu Kaatti Kuthichaale Ennaanda
Colaru Blouse Kulunga sirichchaale Vuttaanda 
Night Vuttaanda

Kundrathila Kovilu Katti
Kummaalama Kummi Adichchu
Konchum Kili Poola Vantha Anjala…
Unna Kovilu Katti Kumbita pooren nenchila

Sumtha Thagida…. Hai Hai
Sumtha Thagida…. Hai Hai

Kondithooppu Maamanuku….
Ooththikuna
Ochchi Mudi Nattukundi Kikkula
Un Nenappula Thaan Boodha kuda nikkala
Athu Nikkala
Aasa Vachchaan Thulugaanam
Anuppi Puttaan Arakkonam
Sela Poola Maathikuva Poonnu
Nee Seruppu Poola Theuriye Kannu
En Kannu

Kundrathila Kovilu Katti
Kummaalama Kummi Adichchu
Konchum Kili Poola Vantha Anjala…
Unna Kovilu Katti Kumbita pooren nenchila

Vaazhkka Oru Seettattam
Rani Paadu Kondaattam
Jaicha Kaila Senthukkuva Rammy
Paavam Elichchavaayan Aambalathaan Dammy
Suttha Dammy
Vellakkaaran …….
Kotta Mela Kodiya etthi
Suthanthiram Thaan Poranthathadi Nightla
Kaadhal Suthanthiram Thaan Thavikkuthadi   Iruttula
Ennum Iruttula

Kundrathila Koyil Katti Video Song