Hallo My Dear Raami

Tamil Song Lyrics

Hallo My Dear Raami Lyrics

Song : Hallo My Dear Raami
Movie : Pudhayal (1957)
Singers : Chandra Babu
Music : Viswanathan Ramamurthy
Lyricist : Pattukottai Kalyanasundaram
Direction : Krishnan Panju
Submitted By : Nivi
Viewed 2599 Times

View all Pudhayal (1957) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

`y;Nyh ik bau; uhkp
vq;fk;kh cdf;F khkp (2)

bNy nra;ahNj rhkp
,q;F NlQ;ru; VJkpy;iy uhkp (2)

`y;Nyh ik bau; uhkp
vq;fk;kh cdf;F khkp


irdh g[hU iedh c\hU
ikdh FUtpNa eP ahU (2)

,e;j mk;khTk; gTD Ia;ahTk; lTD
Mj;jhb fhj;jhb fTD (2)

Xtu; yt;T cdf;Fk; yt;T
vdf;Fk; ,dpNky; yt;T yt;T yt; (2)

`y;Nyh ik bau; uhkp
vq;fk;kh cdf;F khkp


ghg;ghsp goNk gr;Nrhe;jp ufNk
mr;rhuk; xd;D FL md;dNk (2)

ahUk; jpq;fhj RisNa rpq;fhu fpspNa
mofhd kl;fhl; jiyNa

,t %f;F ];ngd;ru; Nff;F
,t fhJ Nff;fhJ
,t fz;Z ];tPl; gd;D
,t ghb `hl; ghb

Xtu; yt;T cdf;Fk; yt;T
vdf;Fk; ,dpNky; yt;T yt;T yt; (2)

`y;Nyh ik bau; uhkp
vq;fk;kh cdf;F khkp

bNy nra;ahNj rhkp
,q;F NlQ;ru; VJkpy;iy uhkp
>

Hallo My Dear Raami Tamil Song Lyrics in English

Hello my dear rami
Engammaa unakku maami (2)

Delay seiyaadhe saami
Ingu danger yedhumillai rami (2)

Hello my dear rami
Engammaa unakku maami

Chinaa bazaaru nainaa ushaaru
Mainaa kuruviye nee yaaru (2)

Indha ammaavum pavunu aiyaavum davunu
Aathaadi kaathaadi gavunu (2)

Over lovvu unakkum lovvu
Enakkum inime lavukku lavukku love (2)

Hello my dear rami
Engammaa unakku maami

Pappaali pazhame pachondhi radhame
Achaaram onnu kodu anname (2)

Yaarum thingaadha solaiye singaara kiliye
Azhagaana mudguardu thalaiye

Iva mookku spencer cake-u
Iva kaadhu kekkaadhu
Iva kannu sweettu bunnu
Iva body kaat baadi

Over lovvu unakkum lovvu
Enakkum inime lavvu love (2)

Hello my dear rami
Engammaa unakku maami

Delay seiyaadhae saami
Ingu danger yedhumillai raami

Hallo My Dear Raami Video Song

If you don't see the video song of Hallo My Dear Raami, it will be updated soon. Check back later.