Ennavale Ennavale

Tamil Song Lyrics

Ennavale Ennavale Lyrics

Song : Ennavale Ennavale
Movie : Ninaithen Vandhai (1999)
Singers : Mano, Anuradha Sriram
Music : Deva
Lyricist : Pazhanibharathi
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 11052 Times

View all Ninaithen Vandhai (1999) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

vd;dtNs vd;dtNs vq;fpUe;jha; ePjhd;
fdtpdpNy fdtpdpNy fhf;fitj;jha; ePjhd;

vd;dtNs vd;dtNs vq;fpUe;jha; ePjhd;
fdtpdpNy fdtpdpNy fhf;fitj;jha; ePjhd;
vd; fz;fs; NjbLk; fhjy; ePjhd;
vd; [Ptd; gUfpLk; jhfk; ePjhd;

vd;dtNs....

capupy; G+g;gupj;j fhjypAk; ePjhd;
cs;sk; NjLnkhU NjtijAk; ePjhd;
,utpy; kpje;Nj tUk; nky;ypirAk; ePjhd;
,sik eidatUk; G+kioAk; ePjhd;

Ntu;f;f itj;jha; ePjhd; ePjhd;
tprpwptpl;lha; ePjhd; ePjhd;
Njb te;jha; ePjhd; ePjhd;
Njl itj;jha; ePjhd; ePjhd;
Gijaiyg; Nghyte;Nj fpilj;jtSk; ePjhd;
njupahky; vd; kdijg; gupj;jJk; ePjhd;

vd;dtNs.....

vd;id %btpLk; ngz;gdpAk; ePjhd;
FspUk; khu;fopapy; fk;gspAk; ePjhd;
vd;idj; J}q;fitf;Fk; jiyaizAk; ePjhd;
J}f;fk; fiyj;JtpLk; fdTfSk; ePjhd;
Nkhfnky;yhk; ePjhd; ePjhd; Kj;jq;fSk; ePjhd; ePjhd;
Gd;difAk; ePjhd; ePjhd; fz;zPUk; ePjhd; ePjhd;

fz;fis %ltpl;Nl xspe;jtYk; ePjhd;
xspe;jtspd; mUfpy; te;Nj mizj;jJk; ePjhd;

vd;dtNs...
>

Ennavale Ennavale Tamil Song Lyrics in English

Ennavale ennavale engirundhaai needhaan
Kanavinile kanavinile kaakkavaithaai needhaan

Ennavale ennavale engirundhaai needhaan
Kanavinile kanavinile kaakkavaithaai needhaan
En kangal thedidum kaadhal needhaan
En jeevan parugidum dhaagam needhaan

Ennavale….

Uyiril poopparitha kaadhaliyum needhaan
Ullam thedumoru dhevadhayum needhaan
Iravil midhanthe varum mellisayum needhaan
Ilamai nanaiyavarum poomalayum needhaan

Verkka vaithaai needhaan needhaan
Visiri vittaai needhaan needhaan
Thedi vandhaai needhaan needhaan
Theda vaithaai needhaan needhaan
Puthayalai poalavanthe kidaiththavalum needhaan
Theriyaamal en manathai parithathum needhaan

Ennavale…..

Ennai moodividum venpaniyum needhaan
Kulirum maargaliyil kambaliyum needhaan
Ennai urangavaikkum thalayanayum needhaan
Thookkam kalaithuvidum kanavugalum needhaan
Mogangalum needhaan needhaan muthangalum needhaan needhaan
Punnagaiyum needhaan needhaan kanneerum needhaan needhaan

Kangalai moodavitte olinthavalum needhaan
Olinthavalai arugil vanthu anaithathum needhaan

Ennavale….

Ennavale Ennavale Video Song