Tamil Song Lyrics

En Kannukoru Nilavaa Lyrics

Song : En Kannukoru Nilavaa
Movie : Aararo Aariraro (1989)
Singers : S.P.Balasubramaniam, S.Janaki
Music : Bhagyaraj
Lyricist : Vaali
Direction : Bhagyaraj
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 16095 Times

View all Aararo Aariraro (1989) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : vd; fz;Zf;nfhU epyth cd;d gilr;rhd;
xd; neQ;Rf;nfhU cwth vd;d gilr;rhd;
ngz; : xd; fz;Zf;nfhU epyth vd;d gilr;rhd;
vd; neQ;Rf;nfhU cwth cd;d gilr;rhd;
Mz; : xU jhahl;lk; cd;d ehd; jhyhl;LNtd;
jpdk; MuhNuh MupNuh ehd; ghLNtd;
,g;gTk; vg;gTk; rPuhl;LNtd;

ngz; : xd; fz;Zf;nfhU epyth vd;d gilr;rhd;
vd; neQ;Rf;nfhU cwth cd;d gilr;rhd;

Mz; : cr;rp ntapy; Ntis eP elf;f
gpr;rp G+t ehDk; gha; tpupf;f
ngz; : cr;rp Kjy; ghjk; ehd; rpypu;f;f
cs;sjpy Mir Cw;nwLf;f
Mz; : Kf;Fspf;f ehDk; Vq;FNwd;
Kj;njLf;f Neuk; ghu;f;FNwd;
ngz; : nfhQ;rk; nghW ,uT Mfl;Lk;
ntl;fkJ tpyfp xll;Lk;
Mz; : vg;gk;kh vg;gk;kh fhj;jpUf;Nfd;
nkhl;Lj;jhd; tpl;Lj;jhd; G+j;jpUf;Nfd;

Mz; : vd; fz;Zf;nfhU epyth cd;d gilr;rhd;
ngz; : vd; neQ;Rf;nfhU cwth cd;d gilr;rhd;

ngz; : gs;sp miw ghl;l eP gbf;f
gf;f Nksk; Nghy ehd; ,Uf;f
Mz; : jl;Lug;g jhsk; jpwe;jpUf;f
jl;l jl;l Nkhfk; tyu;e;jpUf;f
ngz; : nfhQ;Rwg;Ngh Njfk; NehFkh
nfhQ;rk; nfhQ;rk; fhak; MFkh
Mz; : fhaj;Jf;F fspk;G G+rth
MWk; tiu tprpup tPrth
ngz; : mk;kk;kh mk;kk;kh nuhk;g Ntfk;
Mz; : vd;dkh gd;d ehd; ,d;g jhfk;

ngz; : xd; fz;Zf;nfhU epyth vd;d gilr;rhd;
Mz; : xd; neQ;Rf;nfhU cwth vd;d gilr;rhd;
ngz; : xU jhahl;lk; cd;d ehd; jhyhl;LNtd;
jpdk; MuhNuh MupNuh ehd; ghLNtd;
,g;gTk; vg;gTk; rPuhl;LNwd;

Mz; : vd; fz;Zf;nfhU epyth cd;d gilr;rhd;
ngz; : vd; neQ;Rf;nfhU cwth cd;d gilr;rhd;>

En Kannukoru Nilavaa Tamil Song Lyrics in English

Male:      En Kannukkoru Nilavaa Unna Padaichchaan
                Un Nenjukkoru Urava enna Padaichchaan

Female: Un Kannukkoru Nilavaa enna Padaichchaan
                En  Nenjukkoru Urava unna Padaichchaan

Male:      Oru Thaayaattam Unna Naan Thaalattuven
                Dhinam Aaraaro Aariro Naan Paaduven
                Ippavum eppavum Seeraattuven

Female: Un Kannukkoru Nilavaa enna Padaichchaan
                En  Nenjukkoru Urava unna Padaichchaan

Male:      Uchchi Veyil Velai Nee Nadakka
                Pichchi Poova Naanum Paai Virikka

Female: Uchchi Muthal Paadham Naan Silirka
                Ullathila Aasai Ootredukka

Male:      Mukkulikka Naanum Yenguren
                Muthedukka  Neram Paarkkuren

Female: Konjam Poru Iravu Aagatum
                Vetkkamathu Velagi Odattum

Male:      Eppamma eppamma Kaaththirukken
                Mottuththaan Vittuthaan Pooththirukken

Male:      En Kannukoru Nilavaa Unna Padachchan
Female: En Nenjukkoru Urava Unna Padachchan

Female: Palli Arai Paatta Nee Padikka
                Kakka Melam Pola Naan Irukka

Male:      Thatturappa Thaalam Thiranthirukka
                Thatta Thatta Mogam Valarnthirukka

Female: Konjurappo Thegam Noguma
                Konjam Konjam Kaayam Aaguma

Male:      Kaayathukku Kalimbu Poosava
                Aarum Varai Visiri Veesava

Female: Ammamma Ammamma Romba Vegam
 
Male:      Ennama Panna Naan Inba Thaagam

Female: Un Kannukoru Nilavva enna Padachchan
Male:      Un Nenjukoru Nilavaa enna Padachchan

Female: Oru Thaayaattum Unna Naa Thaalaattuven
                Dhinam Aaraaro Aariro Naan Paaduven
                Ippavum eppavum Seeraattuven

Male:      En Kannukoru Nilavaa Unna Padachchan
Female: En Nenjukkoru Urava Unna Padachchan

En Kannukoru Nilavaa Video SongTamil Cooking Videos