Dhesia Geetham - National Anthem

Tamil Song Lyrics

Dhesia Geetham - National Anthem Lyrics

Song : Dhesia Geetham - National Anthem
Movie : Dhesa Bakthi Paadalgal (Patriotic Songs)
Singers :
Music :
Lyricist : Rabindranath Tagore
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 10386 Times

View all Dhesa Bakthi Paadalgal (Patriotic Songs) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

[d fd kd mjp ehaf [aN`
ghuj ghf;a tpjhjh
gQ;rhgrpe;J F[uhl;l kuhl;lh
jpuhtpl cj;fy gq;fh
tpe;jpa `pkhry aKdh fq;fh
cr;ry [yjp juq;fh
jt Rg ehNk [hN`
jt Rg M\p\ khN`
fhN` jt [a fhjh
[d fd kq;fs jhaf [aN`
ghuj ghf;a tpjhjh
[aN` [aN` [aN`
[a [a [a [aN` !
>

Dhesia Geetham - National Anthem Tamil Song Lyrics in English

Jana Gana Mana Adhi Naayaka Jayahey
Bhaaratha Bhaagya Vidhaatha
Panjaabasindhu Gujaraatta Maraatta
Draavida Utkala Banga
Vindhya Himaachal Yamuna Ganga 
Uchchhal Jaladhi Taranga
Tava Shubha Naamey Jaagey 
Tava Shubha Aashish Maange
Gaahey Tav Jaya Gaathaa
Jana Gana Mangal Daayak Jayahey 
Bhaarat Bhaagya Vidhaatha
Jaya Hey Jaya Hey Jaya Hey
Jaya Jaya Jaya Jaya Hey!

Dhesia Geetham - National Anthem Video Song