Tamil Song Lyrics

Devathai Oru Devathai Lyrics

Song : Devathai Oru Devathai
Movie : Pattakathi Bhairavan
Singers : S.P. Balasubramaniyam, S. Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 3127 Times

View all Pattakathi Bhairavan Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Njtij... xU Njtij
gwe;J te;jhs; fz;lhs; ntd;whs;

Njtij... xU Njtij
tpUe;J nfhz;L te;jhs; je;jhs;...

(Njtij)

fz;zpy; xU nra;jp...
fhjy; xU ifjp...
,J fhy epahaq;fs; (2)

nrhu;fj;jpd; gf;fj;jpy; ntl;fj;ij itj;Jf;nfhz;lhs;
rpj;jk; Js;Sk; uj;jk; nty;Yk;...

(Njtij)

khiy kjp kQ;rk;...
NrUk; ,U neQ;rk;...
,J nja;t epahaq;fs; (2)

rl;lj;jpd; gf;fj;jpy; ju;kj;ij itj;Jf;nfhz;lhy;
nkd;ik nfQ;Rk;..ngz;ik nfhQ;Rk;...

(Njtij)

ifapy; xU Ky;iy...
vy;iy ,dp ,y;iy...
,dp fhkd; gz;bif (2)

Muk;gk; Mfl;Lk; fhNtup $ll;Lk; ,q;Nf
vq;Nf vd;d nrhd;dhy; NghJk;...

(Njtij)>

Devathai Oru Devathai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Devathai Oru Devathai in english, it will be updated soon. Check back later.

Devathai Oru Devathai Video SongTamil Cooking Videos