Tamil Song Lyrics

Devathai Oru Devathai Lyrics

Song : Devathai Oru Devathai
Movie : Pattakathi Bhairavan
Singers : S.P. Balasubramaniyam, S. Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 4146 Times

View all Pattakathi Bhairavan Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Njtij... xU Njtij
gwe;J te;jhs; fz;lhs; ntd;whs;

Njtij... xU Njtij
tpUe;J nfhz;L te;jhs; je;jhs;...

(Njtij)

fz;zpy; xU nra;jp...
fhjy; xU ifjp...
,J fhy epahaq;fs; (2)

nrhu;fj;jpd; gf;fj;jpy; ntl;fj;ij itj;Jf;nfhz;lhs;
rpj;jk; Js;Sk; uj;jk; nty;Yk;...

(Njtij)

khiy kjp kQ;rk;...
NrUk; ,U neQ;rk;...
,J nja;t epahaq;fs; (2)

rl;lj;jpd; gf;fj;jpy; ju;kj;ij itj;Jf;nfhz;lhy;
nkd;ik nfQ;Rk;..ngz;ik nfhQ;Rk;...

(Njtij)

ifapy; xU Ky;iy...
vy;iy ,dp ,y;iy...
,dp fhkd; gz;bif (2)

Muk;gk; Mfl;Lk; fhNtup $ll;Lk; ,q;Nf
vq;Nf vd;d nrhd;dhy; NghJk;...

(Njtij)>

Devathai Oru Devathai Tamil Song Lyrics in English

Devathai oru devathai 
Paranthu vanthaal kandaal vendraal

Devathai oru devathai 
Virunthu kondu vanthaal thanthaal..

(Devathai)

Kannil oru seithi..
Kaaadhal oru kaithi..
Idhu kaala niyaayangal (2)

Sorgaththin pakkaththil vetkaththai vaiththukkondaal
Siththam thullum raththam vellum…

(Devathai)

Maalai mathi manjam…
Serum iru nenjam..
Idhu deiva niyaayangal (2)

Sattaththin pakkaththil tharmaththai vaiththukkondaal
Menmai kenjum penmai konjum...

(Devathai)

Kaiyil oru mullai
Ellai ini illai 
Ini kaaman pandigai (2)

Aarambam aagattum kaaveri koodattum 
Inge enge enna sonnaal pothum...

(Devathai)

Devathai Oru Devathai Video SongTamil Cooking Videos