Chinna chinna aasai

Tamil Song Lyrics

Chinna chinna aasai Lyrics

Song : Chinna chinna aasai
Movie : Roja (1993)
Singers : Minmini
Music : AR Rahman
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 10307 Times

View all Roja (1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

rpd;d rpd;d Mir rpwfbf;f Mir
Kj;J Kj;J Mir Kbe;J itj;j Mir
ntz;zpyT njhl;L Kj;jkpl Mir
vd;d ,e;j G+kp Rw;wp tu Mir

rpd;d..

ky;ypifg; G+tha; khwptpl Mir
njd;wiyf; fz;L khiyapl Mir
Nkfq;fisnay;yhk; njhl;Ltpl Mir
Nrhfq;fisnay;yhk; tpl;Ltpl Mir
fhu;Foypy; cyif fl;btpl Mir

rpd;d..

Nrw;W tayhb ehw;W el Mir
kPd; gpbj;J kPz;Lk; Mw;wpy; tpl Mir
thdtpy;iyf; nfhQ;rk; cLj;jpf;nfhs;s Mir
gdpj;Jspf;Fs; ehDk; gLj;Jf;nfhs;s Mir
rpj;jpiuf;F NkNy Nriy fl;l Mir

rpd;d..>

Chinna chinna aasai Tamil Song Lyrics in English

Chinna chinna aasai siragadikum aasai
Muthu muthu aasai mudinthu vaitha aasai
Vennilavu thottu muthamida aasai
Ennai indha bhoomi sutrivara aasai

Chinna….
Malligai poovaai maarivida aasai
Thendralai kandu maalaiyida aasai
Megangalaiyellaam thottuvida aasai
Sogangalaiyellaam vittuvida aasai
Kaarkuzhalil ulagai kattivida aasai

Chinna….
Settru vayalaadi naatru neda aasai
Meen pidithu meendum aatril vida aasai
Vaanavillai konjam uduthikolla aasai
Panithulikkul naanum paduthukkolla aasai
Chithirathu mele selai katta aasai

Chinna….

Chinna chinna aasai Video Song