Adi Athadi

Tamil Song Lyrics

Adi Athadi Lyrics

Song : Adi Athadi
Movie : Kadalora Kavithaigal (1986)
Singers : Ilayaraja, Janaki S
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Bharathiraja
Submitted By : Nivi
Viewed 11157 Times

View all Kadalora Kavithaigal (1986) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: mb Mj;jhb...
mb Mj;jhb
,s kdnrhd;D nuf;ffl;b gwf;FJ rupjhdh
mb mk;khb xU my te;J kdRy mbf;FJ mJjhdh

Mz;: capNuhL

ngz;: cwthLk;

Mz;: xU Nfhb Mde;jk;

ngz;: ,td; Nkfk; Mf ahNuh fhuzk;

Mz;: mb Mj;jhb
,s kdnrhd;D nuf;ffl;b gwf;FJ rupjhdh
mb mk;khb


ngz;: Nky NghFk; Nkfk; vy;yhk; fl;Lg;gl;L MlhNjh
xd;d ghu;j;J miyfs; vy;yhk; nkl;L fl;b ghlhNjh

Mz;: ,g;gb ehd; Mdjpy;y Gj;jp khwpg; Nghdjpy;y
Kd;d gpd;d Neu;e;jjpy;y %f;F Edp Ntu;j;jjpy;y

ngz;: fd;dpg;nghd;D fz;Zf;Fs;s fj;jpr; rz;l fz;lhNah
glglf;Fk; neQ;Rf;Fs;s gl;lhk;G+r;rp ghu;j;jhNah
vr Nfl;lhNah.. XMz;: jhfg;gl;l neQ;Rf;Fs;s Vfg;gl;l re;Njhrk;
cz;ik nrhy;Y nghz;Nz vd;d vd;d nra;a cj;Njrk;

ngz;: thu;j;j xd;D tha;tiuf;Fk; te;J te;J Nghtnjd;d
fl;Lkuk; G+ G+f;f Mrg;gl;L Mtnjd;d

Mz;: fl;Lj;jwp fhs ehNd fd;Df;Fl;b MNdNd
njhl;Lj;njhl;L njd;wy; Ngr Jhf;fq;nfl;Lg; NghNdNd
nrhy; nghd;khNd

ngz;: mb Mj;jhb
,s kdnrhd;D nuf;ffl;b gwf;FJ rupjhdh
mb mk;khb xU my te;J kdRy mbf;FJ mJjhdh

Mz;: capNuhL

ngz;: cwthLk;

Mz;: xU Nfhb Mde;jk;

ngz;: ,td; Nkfk; Mf ahNuh fhuzk;

Mz;: mb Mj;jhb
,s kdnrhd;D nuf;ffl;b gwf;FJ rupjhdh
mb mk;khb
>

Adi Athadi Tamil Song Lyrics in English

Female: Adi aathadi...
Adi aathadi 
Ila manasonnu rekkakatti parakkuthu sarithaana
Adi ammaadi oru ala vanthu manasula adikkithu athuthaana

Male: Uyirodu

Female: Uravaadum

Male: Oru kodi aanantham

Female: Ivan megam aaga yaaro kaaranam

Male: Adi aathadi 
Ila manasonnu rekkakatti parakkuthu sarithaana
Adi ammaadi

Female: Mela pogum megam ellam kattupattu aadatho
Onna paarththu alaigal ellaam mettu katti paadaatho

Male: Ippadi naan aanathilla buththi maari ponathilla
Munna pinna nernthathilla mookku nuni verthathilla

Female: Kannipponnu kannukkula kaththi sanda kandaaiyo
Padapadakkum nenjukkulla pattaampoochchi paarthaaiyo
Esa kettaaiyo…. ooh..

Male: Thaagappatta nenjukkulle yegappatta santhosam
Unmai sollu ponne enna enna seiya uthesam

Female: Vaarththai onnu vaaivaraikkum vanthu vanthu povathenna
Kattumaram poo pookka aasappattu aavathenna

Male: Kattuththari kaala naane kannukkutti aanene
Thottuththottu thendral pesa thookkamkettu ponene
Sol ponmaane

Female: Adi aathadi 
Ila manasonnu rekkakatti parakkuthu sarithaana
Adi ammaadi oru ala vanthu manasula adikkithu athuthaana

Male: Uyirodu

Female: Uravaadum

Male: Oru kodi aanantham

Female: Ivan megam aaga yaaro kaaranam

Male: Adi aathadi 
Ila manasonnu rekkakatti parakkuthu sarithaana
Adi ammaadi

Adi Athadi Video Song