Tamil Song Lyrics

Adhi Kaalai Nilave Lyrics

Song : Adhi Kaalai Nilave
Movie : Urudhi Mozhi (1990)
Singers : P.Jayachandran, S.Janaki
Music : Illayaraja
Lyricist : R.V. Udhaya Kumar
Direction : R.V. Udhaya Kumar
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3811 Times

View all Urudhi Mozhi (1990) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : MMMMMM.. MMMMm

Mz; : mjpfhiy epyNt.. myq;fhur; rpiyNa..
GJuhfk; ehd; ghl th
ngz; : ,irNjtd; ,irapy;.. GJg;ghly; Jtq;F..
vidahSk; ftpNa.. capNu..

ngz; : mjpfhiyf; fjpNu.. myq;fhur; RlNu..
GJuhfk; eP ghl th

Mz; : (kzpf;FUtp cidj;jOt kaf;fk; gpwf;Fk;
ngz; : gUtf;fij jpdk; gbf;f fjT jpwf;Fk;) (2)
Mz; : tpopNa cd; ,ik ,uz;Lk; vid ghu;j;J kaq;Fk;
ngz; : cid ghu;j;j kaf;fj;jpYk; Kfk; G+j;J kyUk;
Mz; : eik tho;j;j top Njb jkpOk; jiyf;FdpAk;

ngz; : mjpfhiyf; fjpNu.. myq;fhur; RlNu..
GJuhfk; eP ghl th
Mz; : ,irNjtd; ,irapy;>> mire;jhLk; nfhbNa>>
gdpJ}q;Fk; kyNu.. capNu..

Mz; : mjpfhiy epyNt.. myq;fhur; rpiyNa..
GJuhfk; ehd; ghl th

ngz; : (moFr;rpiy ,jak;jid toq;Fk; cdf;F
Mz; : ujpkfSk; mb gzpAk; moF cdf;F) (2)
ngz; : jtpj;Njd; cd; mizg;gpy; jpdk; Jbj;Njd; vd; capNu
Mz; : ,dpj;Njd; vd; ,jak;jid ,izj;Njd; vd; capNu
ngz; : Ritj;jhYk; jpfl;lhj ftpijfis gbj;Njd;

Mz; : mjpfhiy epyNt.. myq;fhur; rpiyNa..
GJuhfk; ehd; ghl th
ngz; : ,irNjtd; ,irapy;.. GJg;ghly; Jtq;F..
vidahSk; ftpNa.. capNu..

ngz; : mjpfhiyf; fjpNu.. myq;fhur; RlNu..
GJuhfk; eP ghl th>

Adhi Kaalai Nilave Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Adhi Kaalai Nilave in english, it will be updated soon. Check back later.

Adhi Kaalai Nilave Video Song

If you don't see the video song of Adhi Kaalai Nilave, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos